Ajuntament de Girona

divendres 15 de desembre 2017, 05:33:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Actes de la Mesa de Contractació

Any 2017

Actes de la Mesa de Contractació
Al Portal de Transparència

Any 2016

Servei de manteniment i treballs de jardineria del Parc de la Devesa

Servei de monitoratge de la sala de musculació de la piscina de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla i de l'escola de tennis de la zona esportiva de la Devesa. Curs 2016-2017 i 2017-2018

Serveis de manteniment del mobiliari urbà i paviments dels espais públics de Girona

Serveis de neteja i dels treballs de jardineria al Parc de Domeny

Servei de neteja d'edificis i dependències municipals

Obres de millora de la pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona

Subministrament de combustible i serveis addicionals per a vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Girona

Serveis de manteniment dels equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona

Servei de direcció tècnica del parc municipal de la Devesa de la ciutat de Girona

Serveis per a la realització del “Programa operatiu per a l’activació socioeconòmica i urbana dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Pont Major, sector de Sant Narcís i carrer del Carme”

Serveis de gestió de les còpies de seguretat dels sistemes informàtics municipals

Servei per a la venda com a ferralla dels vehicles declarats com a fora d’ús i que estan ingressats al dipòsit municipal de l’Ajuntament de Girona

Subministrament de material fungible d'oficina

Subministrament per sistema rènting amb opció de compra de tres turismes, transformats, condicionats i equipats, per a ús policial

Subministrament de 2 estacions de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics

Contractació conjunta d'elaboració del projecte i execució de les obres d'enderroc de la xemeneia de formigó fora de servei de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

Subministrament de material d'obra per a les brigades municipals de l'Ajuntament de Girona

Serveis associats per poder realitzar una consulta sobre pressupostos participats dels barris 2016 mitjançant una plataforma de vot electrònic en la propera consulta ciutadana

Servei d'hostesses amb motiu de la celebració de la 61a edició de "Girona, Temps de Flors"

Elaboració del projecte, altres documents tècnics i execució de les obres per a la construcció de la 1a fase del Pavelló Esportiu PAV-2 a l'Escola Cassià Costal de Girona

Subministrament de material fungible per a l'oficina i d'informàtica

Subministrament de roba operativa pel servei de la policia municipal

Subministrament de 366 arbres per a plantar aquest hivern a Girona

Obres de construcció del carril bici sota el viaducte del tren, des del pont de Pedret fins a la plaça Poeta Marquina

Contractació de les pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de Girona: danys materials ocasionats al patrimoni, circulació de la flota de vehicles, responsabilitat civil i patrimonial, vida i accidents i responsabilitat del personal i autoritats

Any 2015

Subministrament d'uniformitat, calçat, complements i equipament especials per la Policia Municipal

Subministrament de la cabina de discs principal del centre de processament de dades de l'ajuntament, mitjançant arrendament per un termini de 36 mesos amb opció de compra

Venda de ferralla dels vehicles declarats com a fora d’ús i que estan ingressats al dipòsit municipal de l’Ajuntament de Girona

Servei de gestió del centre d’informació juvenil l’Estació Espai Jove

Servei per a la recollida, transport i gestió dels residus generats al mercat de majoristes de fruites i verdures de Girona (MERCAGIRONA)

Contractació dels serveis per a la reparació de defectes detectats en les inspeccions periòdiques de 36 instal·lacions de la xarxa d’enllumenat públic exterior del municipi de Girona

Servei de manteniment del paviment esportiu de gespa artificial dels camps de futbol municipals

Servei de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura de Girona per a centres especials de treball

Servei per a la realització del “Pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i els seu entorn urbà”

Serveis de manteniment de jardineria de determinats sectors de Girona

Servei de menjador de les escoles bressol municipals

Servei d’atenció i informació al visitant i execució del servei educatiu del Museu d’Història de Girona

Contracte per a la llicència o autorització per a realitzar la instal·lació d’un quiosc per a la venda de gelats, begudes i llepolies i d’aprofitament especial per a l’activitat de les Piscines Municipals de la Devesa

Obres de creació d’un itinerari de natura accessible al parc de les Ribes del Ter, actuació inclosa en el projecte NATUR’ACC cofinançat pel programa POCTEFA 2007-2013 de la Unió Europea

Serveis de monitoratges pel desplegament de diverses activitats del programa “Recursos educatius”

Contracte mixt dels serveis de manteniment, reparació o obres de noves instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat de Girona

Serveis d'administració i gestió remota dels sistemes informàtics municipals

Serveis de vigilància en el Pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d’estiu de la Zona esportiva la Devesa

Servei de monitoratge d’activitats esportives municipals pel curs 2015-2016 i 2016-2017

Obres de pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona

Obres d'urbanització de la rambla Xavier Cugat. Fase 1

Servei de control de qualitat i assistència tècnica de la central d’incidències i de la facturació mensual del servei de neteja dels edificis públics locals de l’Ajuntament de Girona

Obres de millora d’un tram de la xarxa pública de sanejament a la pujada de la Barrufa 34-42

Obres d’urbanització de la unitat d’actuació número 6 – Domeny Oest. Espai lliure comprès entre el c/ Bescanó i el c/ Cartellà

Obres de rehabilitació de la Central del Molí per a l’Espai cívic per a la gent gran de Barri Vell/Mercadal

Acord marc per a l’adopció de tipus de mobiliari d’oficina

Subministrament de 73 equips d’impressió per a diferents dependències de l’Ajuntament de Girona, a través d’arrendament per un termini de 48 mesos amb opció de compra, incloent el manteniment pel sistema de cost còpia/ impressió pel mateix període

Subministrament i instal·lació del sistema automàtic de mesura (SAM) d’emissions de xemeneia per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

Servei de control de qualitat, auditoria tècnica i assessorament en la millora continua del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleries de la ciutat de Girona

Gestió del servei d’atenció directa als joves usuaris d’“Els Químics Espai Jove”

Obres d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca Pública de l’Estat (Casernes), sector B

Obres relatives al projecte d'urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1)

Obres d'instal·lació d'un ascensor públic al passatge de Picapedrers

Contractació i control d’execució de les actuacions prioritàries a realitzar a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010