Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 17:58:03

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Perfil del contractant

Projectes amb càrrec al fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat social

OBERTS
OBRES ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Obres de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior del Barri Vell de Girona amb l’objecte de millorar l’eficiència energètica (Fase 1). COBRA INSTALACIONS Y SERVICIOS, SA 361.451,89 €
Obres de reforma de l’escola bressol Baldufa a Germans Sàbat. OBRES I CANALITZACIONS LLORET, SA 189.420,62 €
Obres de substitució de pàmpols tipus globus de l’enllumenat públic exterior de Girona, per a millorar l’eficiència energètica i la protecció del medi nocturn (Fase 1). BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA 200.238,99 €
Obres d’instal·lació de central fotovoltaica a la coberta de Mercagirona. ARCADI PLA, SA 458.917,10 €
Obres de recuperació i conservació de l’entorn natural del carrer Port Lligat en el marge del riu Ter. ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO, SL 309.000,00 €
Obres d’adequació i millora de l’accessibilitat als serveis del Punt de Benvinguda. CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA 205.377,00 €
Obres de millora de l’eficiència energètica dels semàfors de Girona consistent en el canvi a tecnologia led, adequació dels reguladors i millora de la connexió elèctrica a companyia. BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA 484.125,05 €
Obres de rehabilitació de la llera de la riera Mas Ramada i integració al carrer Barranc. FLORET, SL 355.762,76 €
NEGOCIATS
OBRES ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Obres d’arranjament del sector sud del patí del CEIP Migdia. OBRES I CANALITZACIONS LLORET, SA 99.736,40 €
Obres pista de basquet i tanca perimetral als jardins d’Ignasi Bosch a Sant Narcís. FLORET, SL 107.232,76 €
Obres d’arranjament de la sala d’exposicions de Sant Nicolau. JAUME SERVOSA OLIVERAS, SL 72.272,85 €
Actuacions de millora en equipaments socials de Girona. FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES 150.620,00 €
Obres corresponents a intervencions diverses a 9 escoles de Girona CONSTRUCCIONS I OBRES TAIALÀ, SL 170.000,00 €
Obres corresponents a la substitució d'obertures als CEIP's: Dalmau Carles, annexa Joan Puigvert i Montfalgars (Bloc 3). OBRES I CANALITZACIONS LLORET, SA 151.500,00 €
Obres de rehabilitaciÓ d'obertures als CEIP's: Joan Bruguera i Col·legi Verd (Bloc 2). OBYCRE, SA 97.050,08 €
Obres per a la substitució d'obertures al CEIP's Mare de Déu del Mont i Carme Auguet (Bloc 1). FINESTRAM TANCAMENTS I SERVEIS, SL 127.835,72 €
Obres de substitució de la xarxa de sanejament del carrer Hortes de Girona. ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO, SL 50.500,00 €
Obres de renovació de la xarxa de sanejament de la plaça Lluís Companys. CONSTRUCCIONS REBUJENT, SA 77.815,16 €
Obres per a la substitució de les obertures exteriors de l’Escola Municipal de Música. CONSTRUCCIONS REBUJENT, SA 195.772,68 €
Obres de connexió del Sector Est de Campdorà a la xarxa pública de sanejament. FLORET, SL 77.527,22 €
Obres de nova instal·lació de climatització i de millores en la instal·lació de calefacció al Centre Cívic de Santa Eugènia “Can Ninetes”. SERVEIS ELÈCTRICS INGISA, SL 110.057,41 €
Obres de connexions elèctriques per al subministre eventual de baixa tensió a diversos emplaçaments per a la millora de l’eficiència energètica (Fase 1). EMTE GIRONA, SA 150.107,75 €
Obres de construcció de l'Escola Bressol Montilivi (Fase 2). TEYCO, SL 100.432,10 €
Obres d’arranjament de la zona dels antics Maristes del Barri Vell. ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO, SL 145.000,00 €
MENORS
OBRES ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Obres de millora de la seguretat viària del pas de vianants a la carretera de Santa Coloma amb la rotonda Maria Curie mitjançant la instal·lació d’un semàfor. BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA 34.417,29 €
Obres corresponents a la millora de la seguretat viària a la cruïlla de la carretera de Sant Feliu amb el carrer Barranc mitjançant la instal·lació de semàfors. BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA 48.773,42 €
Obres corresponents a la millora de la seguretat viària mitjançant la instal·lació de semàfors en el pas de vianants de l’avinguda Lluís Pericot amb Pica d’Estats. BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA 39.721,71 €
Obres d'habilitació del mirador de la muntanya de la O. FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR-LA SELVA 20.375,00 €
Obres de condicionament del tram de l'Anella Verda entre el mirador de la Muntanya de la O i el Polvorí. TRANSPORTS REIXACH, SA 10.606,00 €
Obres de sanejament i millora de la riera Font de la Pólvora-Sector Nord. CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL, SA 23.720,00 €
Obres de consolidació de la franja perimetral de seguretat per a la prevenció d'incendis a Font de la Pólvora i neteja de l'entorn natural. FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA 16.075,00 €
Obres de construcció de la franja de seguretat per a la prevenció d'incendis forestals corresponent al Tram de Vila-roja-Can Perés-Can Nardis-Can Venda. CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL, S 4.500,00 €
Obres de sanejament i millora de la riera Font de la Pólvora-Sector Centre. ROCASALVA TREBALLS ESPECIALS, SL 9.914,00 €
Obres d'habilitació del mirador de la zona de Polvorins. FITOR FORESTAL, SL 31.302,66 €
Obres de sanejament i millora de la riera del Polvorí, sector Font de la Pólvora. TRANSPORTS REIXACH, SA 26.422,00 €
Obres de regulació i sectorització per l'optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Mare de Déu del Mont. OBRES I SERVEIS GIRONA, SL 22.167,71 €
Obres de regulació i sectorització per l'optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Migdia. AGEFRED SERVICIO, SA 37.808,47 €
Obres de regulació i sectorització per l'optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Cassià Costal. ECOLIU SANTI CROUS INSTAL·LADOR, SLU 29.267,90 €
Obres de millora en la instal·lació elèctrica i de control de la instal·lació de calefacció de nou CEIP's. JOSEP MARIA RIPOLL MASFERRER 31.445,58 €
Obres de reparació i consolidació de l'antic dipòsit d'aigua del Barri de Taialà. JOSE MARTINEZ CASTILLO 12.931,03 €
Obres d'actuacions de millora en equipaments culturals i esportius de Girona. FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 40.528,99 €
Obres de rehabilitació d'un tram de xarxa de sanejament del carrer Joaquim Vayreda. AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA 33.255,37 €
Obres per a la prevenció d'incendis forestals a la finca de Mas Terrats, la recuperació i reforestació de la vegetació autòctona i neteja de residus. ROCASALVA TREBALLS ESPECIALS, SL 12.200,00 €
NEGOCIATS
SERVEIS ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Serveis corresponents al desenvolupament d'un portal de tramitació electrònica adaptat a les especificitats de les empreses i entitats amb personalitat jurídica pròpia. STERIA IBÉRICA, SAU 50.800,00 €
Serveis per a la implantació d'un nou sistema de webs municipals. CONZENTRA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, SL 45.000,00 €
OBERTS
SUBMINISTRAMENT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Subministrament per a la implantació del sistema de telecomunicacions per a la gestió remota del sistema de reg. RIEGOS IBERIA REGABER, SA 89.817,83 €
Subministrament i instal·lació de pantalles electròniques d'informació ciutadana a les parades d'autobús de Girona. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CAPMAR, SL 192.610,00 €
Subministrament de maquinari corresponent a l'extensió de la xarxa WiFi malla municipal als barris de l'Eixample nord, Pedret i Pont Major. UTE: BONAL, SA - LANDATA INGENIERIA, SA 147.000,00 €
Subministrament per l'extensió de la xarxa WiFi mallada municipal als barris de l'Eixample Sud, Mas Xirgu, Montilivi, Sant Narcís i Creueta. UTE: BONAL, SA - LANDATA INGENIERIA, SA 148.689,66 €
NEGOCIATS
SUBMINISTRAMENT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Subministrament dels sistemes de còpies de backup a disc. INFORMÀTICA CORPORATIVA CATALANA, ICC, SL 60.000,00 €
Subministrament d'equipament TIC de mobilitat destinat als agents i a les unitats mòbils de la Policia Municipal. BILBOMÀTICA, SA 193.000,00 €
Subministrament de servidors. ABAST SYSTEM, SA 25.330,67 €
NEGOCIATS AMB UN ÚNIC PROVEÏDOR
SUBMINISTRAMENT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Subministrament i instal·lació dels equips embarcats que formen el SAE (Gestió, Comunicacions i tractaments de la informació) als autobusos urbans de Girona. GRUPO MECÀNICA DEL VUELO SISTEMAS, SA 175.995,00 €
Subministrament i instal·lació d'un centre de control per gestionar les telecomunicacions i el posicionament dels autobusos urbans de Girona. GRUPO MECÀNICA DEL VUELO SISTEMAS, SA 65.370,20 €
Subministrament d'equipament de la sala de control de la Policia Municipal per a la millora de la gestió d'incidències i serveis i la integració de les comunicacions. BILBOMÀTICA, SA 193.000,00 €
MENORS
SUBMINISTRAMENT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICACIÓ
IVA exclòs
Subministrament per l'ampliació de la cabina Fibre Channel. INFORMÀTICA CORPORATIVA CATALANA ICC, SL 17.999,00 €

 

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010