Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 07:26:37

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta bus 18

Sol·licitud de targeta bus 18

Sol·licitud de targeta bus 18 que permet desplaçar-se amb una tarifa reduïda en totes les línies de transport urbà de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents


Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
- 30 viatges 6,50 EUR
-120 viatges 21,50 EUR

Documentació que cal aportar:
Solicitud de tarjeta bus 18:
- Targeta caducada / deteriorada que s'ha de canviar (si escau)
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Document identificatiu de la persona interessada
- Justificació de la petició (si escau)
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
- En cas de sol·licitar un duplicat de la targeta Bus 18 no caldrà presentar la denúncia en cas de pèrdua o robatori.

Observacions:
Actualment les targetes Bus 18 es poden recarregar a l'oficina de la Girocleta a l'estació d'autobusos de 9 a 14 hores.
A PARTIR DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020
Els autobusos faran la recàrrega de la targeta Bus 18.
A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2020
Els autobusos de TMG faran la recàrrega de la targeta Bus 18 EXCLUSIVAMENT a través de targetes bancàries, sense contacte físic, i NFC (mòbils)
La poden sol·licitar els joves entre 13 i 18 anys empadronats/des a Girona.
Permetrà viatjar en totes les línies del transport urbà de Girona i realitzar un transbord durant 45 minuts entre aquestes línies, sempre que no es faci a la mateixa línia.
La targeta és personal i intransferible, i es pot recarregar en els autobusos.
Té una càrrega inicial de 10 viatges. Les recàrregues de la targeta tenen una durada de 3 mesos.
La targeta caduca quan la persona titular fa els 19 anys i quedarà anul·lada si la persona titular es dóna de baixa del padró municipal d'habitants de Girona.
S'aplicarà una taxa de 6,40 euros en cas d'efectuar un duplicat de la targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per la persona usuària. Els viatges que hi havia en la targeta anterior es perdran.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010