Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 22:17:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per celebrar matrimoni a l'Ajuntament de Girona

Sol·licitud per celebrar matrimoni a l'Ajuntament de Girona

Es pot celebrar una cerimònia a l'Ajuntament oficiada per l'alcalde/essa o el/la regidor/a en qui delegui, a banda del matrimoni civil.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de les persones interessades.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de les persones interessades.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Realitzant el tràmit a través del web.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Persones no empadronades: 309,00 �
Persones empadronades: 154,50 �


Documentació que cal aportar:
Sol·licitud per celebrar matrimoni a l'Ajuntament de Girona:
- Instància específica

Observacions:
Caldrà fer la tramitació prèvia de l'expedient de matrimoni al Registre Civil, perquè faciliti a les persones interessades l'autorització necessària per al casament a l'Ajuntament.
El requisit de l'empadronament només és exigible a un/a de les persones contraents.
Caldrà que la taxa s'hagi liquidat abans de la data de celebració del matrimoni.
Una vegada celebrada la cerimònia, l'alcalde/essa expedeix un certificat que s'envia al Registre Civil per obtenir el llibre de família.
Els casaments se celebren els dissabtes no festius als matins i durant tot l'any, a excepció del mes d'agost.
L'espai previst per a la celebració dels casaments és el Saló de Sessions, a la planta baixa del mateix Ajuntament.

Legislació
- Llei 35/94, de 23 de desembre, que modifica el Codi civil a fi d'autoritzar els alcaldes a celebrar matrimonis civils al seu municipi. L'entrada en vigor d'aquesta Llei va produir-se el dia 1 de març de 1995.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010