Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:20:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització de menors a viatjar a l'estranger

Sol·licitud d'autorització de menors a viatjar a l'estranger

Autorització del pare, mare o tutor legal d'un menor de 18 anys perquè aquest pugui viatjar a l'estranger.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DELS MOSSOS D'ESQUADRA
972 181 610
www.gencat.cat

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Document acreditatiu del/la menor
- Llibre de família
- Document acreditatiu de la persona que autoritza (pare, mare o tutor/a legal)

Observacions:
Aquest document té una validesa de tres mesos a partir de la data d'expedició.
El tràmit es podrà acabar de tramitar presencialment a la Policia Local de Girona i a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Més informació
Policia municipal de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010