Ajuntament de Girona

dilluns 6 de febrer 2023, 00:30:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Dret de petició

Dret que permet a qualsevol veí/veïna formular sol·licituds sobre qualsevol matèria que afecti competències municipals, dins els interessos legítims, excepte aquells assumptes pels quals ja existeixi un procediment específic.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Persona física o jurídica, veí/veïna de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret de petició:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.
- Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
- Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el Dret de Petició davant les administracions públiques catalanes.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

Més informació
Reglament regulador de les Institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010