Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 15:11:01

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al servei d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys - Estones

Sol·licitud d'alta al servei d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys - Estones

Per sol·licitar una plaça del servei Estones cal fer-ho dins el termini del calendari establert per la normativa que regula el procés de preinscripció i matriculació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta al servei d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys (Estones):
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Es un espai de trobada i relació per a mares, pares i nadons i infants d'1 a 3 anys.
Les famílies i els infants hi trobaran:
- El suport de professionals en activitats participatives i flexibles, que responen als seus interessos.
- La possibilitat de compartir experiències i vivències, sentiments, neguits, dubtes, alegries, inquietuds, expectatives, contrastar opinions i fer debats relacionats amb l'educació dels seus fills i filles, a més d'adquirir més seguretat en el paper de pare i mare.
- Propostes diverses: tallers de materials, massatges, jocs... Un espai ric i acollidor on els infants podran jugar, experimentar, descobrir i créixer en contacte amb diferents materials.
- La possibilitat de créixer al costat d'altres nens i nenes i d'establir relacions afectives entre ells.
El servei està pensat per:
- Famílies que viuen a Girona
- Famílies amb infants que no van a l'escola bressol
- Els infants han d'assistir-hi acompanyats dels adults que se'n cuiden: mare, pare, tutor/a...
Els grups seran de 8-12 famílies com a màxim i cal un compromís d'assistència continuada.
Les places s'assignaran per sorteig un cop acabat el procés d'inscripció. Es notificarà el resultat per correu electrònic.
Existeix la possibilitat d'inscriure's durant el curs en cas de places vacants.
El servei es dóna a l'Escola Bressol l'Olivera.
Les inscripcions seran de l'1 al 15 d'octubre de 2018.
En el cas de nova residència al municipi o que l'alta es faci fora del termini establert per la normativa que regula el procés d'inscripció, podeu adreçar-vos amb cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Escolarització on s'iniciarà el tràmit, s'informarà de la disponibilitat de places, la documentació necessària per sol·licitar-la i els terminis per conèixer l'assignació de centre.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010