Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:26:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de plaça d'aparcament en règim de concessió i lloguer. Plaça del Pallol

Sol·licitud de plaça d'aparcament en règim de concessió i lloguer. Plaça del Pallol

Sol·licitud d'adjudicació de places d'aparcament lliures ubicades a la plaça del Pallol.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Les places d'aparcament es troben separades en 2 règims:
- Concessió administrativa a 40 anys: 35.500 EUR
- Lloguer, que es troba dividit en:
1. Tot el dia: 100 EUR
2. Diürn laborable de dilluns a divendres de 7.45h a 19:45h: 55 EUR
3. Nocturn 20h a 7:30h, festius i caps de setmana: 55 EUR
També disposa de 2 places d'aparcament per a persones amb discapacitat, que tenen accés per mobilitat reduïda. En aquest cas caldrà aportar un certificat acreditatiu de la discapacitat.
Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre de registre d'entrada.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Codi Civil.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010