Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 16:18:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca de la Fundació Joan Bruguera

Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca de la Fundació Joan Bruguera

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d'estudis, destinades a fer estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica preferentment a la Universitat de Montpeller.
En defecte de peticions dirigides a la Universitat de Montpeller, subsidiàriament es podran concedir beques per a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'nvestigació a altres centres mèdics.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Aquelles persones que tinguin el Grau o Llicenciatura de Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l'obtenció del títol, o estudiants dels darrers cursos de la carrera, que siguin naturals de la ciutat de Girona, o que hi tinguin residència per un període no inferior a deu anys.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca de la Fundació Joan Bruguera:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de la documentació a aportar:
- Expedient acadèmic o professional.
- Documentació acreditativa de l'acceptació o aprovació prèvia per part del Departament pedagògic de la Universitat o de l'Hospital universitari on es cursaran els estudis objecte de la beca.

Observacions:
Convocatòria tancada
Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona).

Legislació
- Bases de la convocatòria de la beca de la Fundació Joan Bruguera vigents.

Més informació
Subvenciones, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Beca de la Fundació Joan Bruguera
Col·legi de Metges

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010