Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:37:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta bus 25

Sol·licitud de targeta bus 25

Sol·licitud de targeta BUS 25 que permet desplaçar-se amb una tarifa reduïda en totes les línies de transport urbà de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordences fiscals 2020:
- 30 viatges: 12,50 EUR
- 120 viatges: 45,50 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta bus 25:
- Targeta caducada / deteriorada que s'ha de canviar (si escau)
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Document identificatiu de la persona interessada
- Justificació de la petició (si escau)
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Actualment les targetes Bus 25 es poden recarregar a l'oficina de la Girocleta a l'estació d'autobusos de 9 a 14 hores.
A PARTIR DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020
Els autobusos faran la recàrrega de la targeta Bus 25.
A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2020
Els autobusos de TMG faran la recàrrega de la targeta Bus 25 EXCLUSIVAMENT a través de targetes bancàries, sense contacte físic, i NFC (mòbils).
Joves empadronats/des a Girona, d'entre 19 i 25 anys complerts.
Permetrà viatjar en totes les línies del transport urbà de Girona i realitzar un transbord durant 1:15h. entre aquestes línies, sempre que no es faci a la mateixa línia.
La targeta és personal i intransferible, i es pot recarregar en els autobusos i tindrà una tarifa de 0,40 EUR el viatge.
S'aplicarà una taxa de 6,40 EUR en cas d'efectuar un duplicat de targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per la persona. Els viatges que hi havia en la targeta anterior es perdran.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de targeta bus 70
Sol·licitud de duplicat de targeta del Bus en cas de pèrdua, trencament o robatori
Sol·licitud de targeta bus 18
Sol·licitud de targeta de bus 65
Sol·licitud de targeta de Bus Social

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010