Ajuntament de Girona

dimecres 16 de gener 2019, 04:35:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació per formar part de la programació " Llavors. Vermuts musicals de Girona"

Sol·licitud de participació per formar part de la programació " Llavors. Vermuts musicals de Girona"

"Llavors. Vermuts musicals de Girona" és un cicle de concerts remunerats de músics emergents o en vies de professionalització. La mostra remunera a tota i cadascuns de les persones participans amb els criteris d'igualtat, alhora que ofereix espais amb condicions tècniques adecuades per la música en viu.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
S'han d'incloure els enllaços a vídeos: un mínim de 2 temes interpretats en directe (no videoclip) i amb la mateixa formació que es presenta.
La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documentació requerida.

Documentació que cal aportar:

- Currículum i trajectòria de l'artista o formació
- Enllaç a plataformes digitals on escoltar els treballs publicats

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de desembre de 2018 al 31 de gener de 2019.
La convocatòria és oberta a formacions de qualsevol gènere musical.
La selecció anirà a càrrec d'un jurat qualificat, la composició del qual es farà pública oportunament.
La tria serà d'un màxim de quinze formacions que realitzaran un concert cadascuna, en les dates que es proposaran.
La selecció final pot incorporar criteris de proporcionalitat de gènere, si escau. Les formacions seleccionades en edicions anteriors només poden presentar una proposta que impliqui nou repertori.
Els concerts se celebraran dissabtes i diumenges alternats a les 12 h, durant els mesos d'octubre a maig a diferents espais de la ciutat. Tindran una durada d'entre 1 h i 1h 30 min. Quan s'escaigui, l'Ajuntament podrà canviar els horaris i lloc de realització del concert sempre i quan es faci amb l'anticipació necessària per tal que músics i assistents n'estiguin degudament informats. En cas d'inclemències meteorològiques es valorarà cas a cas, el trasllat del concert a un espai alternatiu, a una altra data, o la seva suspensió.
L'organització aportarà l'escenari, l'equip de so, les preses de corrent necessàries i tècnic de so. Els grups portaran els seus propis instruments, amplificadors i equipament necessari.
Els grups seran responsables de fer efectives les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu personal i presentaran, abans de la data de l'actuació, a l'Ajuntament de Girona, el document d'alta a la seguretat social pel dia de l'actuació de tots i cadascun dels artistes que hi prendran part, així com del personal tècnic i d'altra naturalesa que d'una manera o altre hi participi.

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010