Ajuntament de Girona

dimecres 7 de desembre 2022, 18:56:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econòmica de subvencions al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+)

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+)

Justificació de subvencions destinades al manteniment de l'ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s'han vist afectades per l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre a qui l'Ajuntament de Girona hagi atorgat una subvenció al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+).

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
Documentació a aportar per a la justificació de les subvencions de la línia 1 (persones autònomes que no ocupen treballadors/es):
- Còpia de les factures incloses a la relació de despeses imputades a la subvenció, així com els comprovants bancaris del pagament de les despeses subvencionables (extractes, rebuts de transferència o altres documents justificatius).
-Comprovants bancaris dels rebuts d'autònoms RETA dels sis mesos anteriors a la data de presentació de la justificació econòmica, i/o resolució de reconeixement de prestació extraordinària de cessament de l'activitat prevista a l'article 13.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre, en el seu cas.
- Comprovant de la transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats.

Documentació a aportar per a la justificació de subvencions de la línia 2 (microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense ànim de lucre amb una plantilla de fins a 10 treballadors/es):
- Nòmina dels mesos de contracte subvencionats, signades pel treballador/a.
- Comprovants bancaris (extracte, rebuts de transferència o altres documents acreditatius) de pagament de salaris i altres justificants de pagament en efectiu dels salaris.
- Informe de Dades de Cotització (IDC) amb data posterior a la finalització del període subvencionable.
- Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats.



Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Sol·licitud de subvenció al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+)

Més informació
Ajuts Girona Actua (+)

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010