Ajuntament de Girona

dimecres 7 de desembre 2022, 17:54:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona

Justificació d'ajuts, de caràcter extraordinari, que tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s'han vist afectades pels tancaments obligatoris o reducció de l'activitat i de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l'estat d'alarma derivades de la situació de pandèmia generada per la COVID-19, aprovades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 i pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre de 2020 i posteriors pròrrogues.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Professionals autònoms/es i microempreses a qui l'Ajuntament de Girona hagi atorgat una subvenció a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Formulari de comunicació de la justificació econòmica, segons model normalitzat, degudament omplert i signat per part de la persona treballadora autònoma o representant legal de l'empresa
- Factures i justificants de pagament de les despeses subvencionades
- Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Sol·licitud de subvenció a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010