Ajuntament de Girona

dimecres 12 de desembre 2018, 11:34:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Recurs a l'impost d'activitats econòmiques per baixa definitiva

Recurs a l'impost d'activitats econòmiques per baixa definitiva

Recurs a l'impost d'activitats econòmiques per cessament de l'activitat empresarial, professional o artística.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada o el seu representant.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica per sol·licitar la baixa de tributs municipals.

Observacions:
- Si l'empresa factura més d'un milió d'euros l'any, s'ha de presentar el model 840 a l'Ajuntament de Girona.
- Si l'empresa factura menys d'un milió d'euros a l'any, s'ha de presentat el model 036 a Hisenda i després presentar-lo a l'Ajuntament.
- El termini de presentació és d'un mes des de la data del cessament.

Legislació
Art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010