Ajuntament de Girona

dilluns 25 de juliol 2016, 06:14:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que compleix la normativa vigent.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada de l'execució d'un pla parcial: 7,15 EUR.
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada d'altres actuacions: 14,45 EUR.
Cerificat de no necessitat de llicència de parcel·lació. Per cada parcel·la objecte de certificat: 14,45 EUR.

Documentació que cal aportar:
- Memòria urbanística (2 còpies)
- Plànol de situació o emplaçament a Escala 1:500 (pot ser facilitat per l'Ajuntament)
- Plànol d'identificació gràfica de la finca a parcel·lar
- Plànol d'identificació de les parcel·les resultants.

Legislació
Ordenances d'edificació. Text refós i modificació de les ordenances d'edificació de Girona.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010