Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 16:04:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de moviment de terra i explanació

Sol·licitud de llicència de moviment de terra i explanació

Sol·licitud de llicència per a la realització d'obres que comportin execució d'enderrocs, excavacions, terraplens, desmuntatges o rebaix de terres.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
La taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost: (O.F. 2012)
Fins a 6000 EUR. 109,10 EUR.
De 6000 a 10000 EUR. 181,70 EUR.
De 10000 a 50000 EUR. 302,80 EUR.
Més de 50000 EUR. 484,55 EUR.
L'ICIO és del 3.90% del pressupost de l'obra
En el moment de fer la sol·licitud es farà un document de pagament de taxa, que s'haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies en qualsevol entitat de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.

Documentació que cal aportar:
- Plànol de la finca i de situació.
- Descripció de la zona.
- Memòria de l'actuació.
- Pressupost.
- Document de pagament de taxa.

Observacions:
El termini per l'atorgament de llicència és de 2 mesos.

Legislació
Ordenances d'edificació. Text refós i modificació de les ordenances d'edificació de Girona.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010