Ajuntament de Girona

dilluns 24 de juny 2019, 21:25:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Llista de personal funcionari habilitat

En els supòsits en què per a la realització de qualsevol operació per mitjans electrònics es requereixi la identificació o autenticació del ciutadà/ana i no disposi, aquesta identificació o autenticació podrà ser preferentment realitzada per funcionaris públics per mitjà de l’ús del sistema de firma electrònica del qual estiguin dotats.

Per a l’eficàcia del que disposa l’apartat anterior, el ciutadà haurà d’identificar-se i prestar el seu consentiment exprés signant l'autorització que trobareu a continuació, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010