Ajuntament de Girona

sábado 4 de diciembre 2021, 02:54:25

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ayuda

Os encontráis en:   Sede electrónica  » Facturas electrónicas

Facturas electrónicas

Segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses que hagin d’emetre factures a les administracions públiques, des del dia 15 de gener de 2015, han de presentar-les en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Empreses que estan obligades a enviar-nos factures electròniques:

  • Totes les Societats Anònimes
  • Totes les Societats Limitades
  • Unions Temporals d’Empreses (UTE)

Queden exemptes de l'obligació de transmetre'ns les factures electrònicament les factures que tinguin un import inferior a 5.000 €.

L’Ajuntament de Girona, amb CIF P1708500B, està adherit a la plataforma de l’AOC per l’emissió de facturació electrònica.
Podeu accedir-hi a través del següent enllaç:

Acceso al Buzón de de e-facturas

Informació important:

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01170792.

Les factures han de ser amb format XML "facturae". Els pdf no són vàlids.

Al fitxer XML que es carrega a l’AOC cal informar del número d’albarà i del departament o centre al qual s’ha fet el servei o s’ha entregat el material.

Ajuda i suport:

 

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010