Ajuntament de Girona

dilluns 6 de febrer 2023, 00:53:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Calendari de dies inhàbils 2023

Dies hàbils i inhàbils

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals que es determinen mitjançant regulació normativa cada any en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya; i les festes locals del municipi de Girona.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Calendari laboral i festes locals. ANY 2023

Festes locals 2023 (acord del Ple de 13/06/2022):

 • Dimarts 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Dilluns 30 d'octubre 

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:

 • Divendres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
 • Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
 • Dimarts 15 d'agost (l'Assumpció)
 • Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
 • Dilluns 25 de desembre (Nadal)
 • Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2023/

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010