Ajuntament de Girona

dimarts 25 de juny 2024, 06:37:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » e-Notum

Notificacions electròniques

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament. Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits.

És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Els sistema de notificacions emprat per l’Ajuntament de Girona és l’e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s’envia un correu electrònic a l’adreça electrònica de la persona interessada en el que se l’avisa de la data i hora en que la notificació està disponible a l’e-NOTUM.

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per poder-hi accedir és imprescindible que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també.

MÉS INFORMACIÓ: Funcionament de les notificacions electròniques

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010