Ajuntament de Girona

divendres 29 de maig 2020, 23:02:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » e-Registre

Registre electrònic de tràmits i documents

El registre electrònic de l’Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al registre general de documents de l’Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

Si es vol sol·licitar a través d'Internet i el tràmit està habilitat per fer-lo, cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, idCATmòbil, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

ATENCIÓ!

La Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

 • Si heu presentat una sol·licitud a l’Ajuntament de Girona per a la realització d’alguna actuació, la tramitació d’aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT.

  Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

  “D’acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l’expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l’empresa ......”.

  L’òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l’interessat en el procediment. 
 • En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

  “Tenint coneixement d’allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d’aquesta sol·licitud que presento”.


  En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s’autoritzarà la realització de l’actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d’emergència.

L’òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l’interessat en el procediment.

Catàleg de tràmits i serveis en línia

El catàleg de tràmits és la guia de tots els tràmits que l’Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb signatura, segons el cas.

 Es pot tramitar amb certificat electrònic 
 Només es pot tramitar presencialment

Podeu trobar el tràmit específic que necessiteu o bé buscant a través del cercador que trobareu a la part superior dreta de la seu electrònica o bé als llistats de tràmits que trobareu a continuació. La classificació dels tràmits és temàtica.Nou tràmit genèric

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud o aportar documentació a l'Ajuntament quan no existeix un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

IMPORTANT!: És important utilitzar el tràmit que pertoqui per cada cas ja que pot incloure una instància específica amb dades addicionals i la necessitat d'adjuntar-hi uns documents per a la resolució de la sol·licitud que no se us mostraran en aquest tràmit genèric.

Tràmit genèric

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010