Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:23:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis

Cartes de serveis

Cartes de Serveis disponibles

 Oficina d\'Informació i Atenció Ciutadana  Oficina Municipal d\'Informació al Consumidor  Servei municipal d\'Ocupació  Oficina Municipal de Turisme
 Vigilància de la salut en el treball  Atenció personal a domicili  Biblioteques municipals  Centres Cívics
 Transport Públic Urbà amb Autobús  Escola Municipal d\'Art  Museu d\'Història de la Ciutat  Oficina Jove
 Centre Jove de Salut  Policia Municipal  Escoles bressol municipals  Manteniment de la via pública
 Servei d'Esports Municipal  Llicències d\'obres  Espais Naturals  Gestió Tributària i Recaptació
 Cartografia  bo_cementiris  Oferta Pública d\'Ocupació  Gestió Documental
 Servei Municipal de Publicacions  Centre de Recerca i Difusió de la Imatge    

Què és una carta de serveis?

Les Cartes de Serveis són documents que recullen informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

Les Cartes de Serveis han de comportar l’avaluació dels objectius aconseguits per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament i, a través de la millora dels processos interns, incrementar el nivell de prestació.

Compromisos

La virtut més destacable de les Cartes de Servei és que incorporen compromisos que adquireix l’Ajuntament de Girona envers la ciutadania, per aquest motiu a cada carta de serveis s’incorpora un apartat de compliment de compromisos on es farà constar el resultat de la gestió municipal de forma trimestral.

Valoració dels resultats:

  • 90% o superior - L'objectiu s'ha assolit.
  • 75-90% - Resultat acceptable, però caldria plantejar una millora.
  • Inferior al 75% - Cal revisar les causes per les quals no s'ha assolit per poder-ho corregir i introduir una millora.

En els casos en què els objectius s'hagin assolit en un percentatge molt alt, pot ser un indicador que estem en disposició d'oferir una millora del nostre compromís.

L’aplicació de les cartes suposa la possibilitat de introduir la millora contínua a l’Ajuntament de Girona, i un model de qualitat, per a partir dels resultats obtinguts poder estudiar com progressar.

Per aquest motiu anualment:

  1. Es prioritzarà la revisió dels casos en què no s'han aconseguit els compromisos, per intentar assolir-los durant l'exercici següent.
  2. Es revisaran els resultats positius i s'estudiarà la possibilitat de millorar el nostre compromís.

En definitiva, confiem que les cartes esdevinguin veritables instruments de gestió que ens permetin incidir en aquells aspectes en què detectem uns resultats més febles i estudiar si cal reforçar i mantenir o bé millorar aquells compromisos en què els resultats siguin positius.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010