Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:30:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Oferta pública d'ocupació

Presentació

La selecció de personal a les administracions públiques està regulada a través d’una normativa destinada a garantir que aquests processos es desenvolupin sota els principis bàsics d’igualtat, mèrit i capacitat. Des de la Secció de Personal de l’Ajuntament de Girona treballem perquè aquests processos no només es facin de la forma més transparent i efectiva possible, sinó també perquè la complexitat burocràtica no sigui un obstacle per a l’accés dels ciutadans i ciutadanes a tota la informació i els serveis necessaris per participar en les convocatòries que puguin ser del seu interès.Què fem ?

La nostra feina consisteix a instrumentar, a partir de les places vacants de la plantilla de personal municipal, i dotades pressupostàriament en l’exercici corresponent, els procediments per proveir els llocs de treball.


Què oferim ?

 • Acompliment dels terminis establerts per la llei per al desenvolupament dels processos d’oferta pública d’ocupació.
 • Anunci, publicació i màxima difusió de la convocatòria i de les bases en els diaris oficials, tauler d’anuncis i web municipal, explicitant els requisits per a cada lloc de treball.
 • Informació dels terminis.
 • Documentació per participar en tot el procés (sol·licituds, model de currículum).
 • Constitució dels tribunals qualificadors i publicació de la seva composició.
 • Publicació de les persones aspirants admeses, realització de les proves i avaluació de mèrits.
 • Publicació dels resultats.
 • Confidencialitat en la gestió de les dades.
 • Gestió i supervisió del desenvolupament dels exercicis inclosos en el procés de cada convocatòria.

A qui ens adrecem ?

Persones de 18 a 64 anys que volen accedir a un lloc de treball a l’Ajuntament de Girona.


El nostre compromís

 1. En el primer semestre de l’any, l’Ajuntament aprovarà la seva oferta pública d’ocupació.
 2. La setmana següent després de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, l’Ajuntament la publicarà al tauler d’anuncis i al web municipal.
 3. El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 4. Publicarem la llista de persones aspirants admeses, la composició del tribunal i les dates de les proves en un termini màxim de 20 dies hàbils des del termini de presentació de sol·licituds.
 5. Posteriorment a aquesta publicació, s’establirà un termini de 10 dies per presentar al·legacions i/o aportar la documentació que es pugui requerir.
 6. La publicació definitiva de les persones aspirants admeses en el tauler d’anuncis i al web municipal es farà en un termini de 7 dies.
 7. La publicació dels resultats de cada prova es farà en un temps no superior a 1 dia. Només en situacions excepcionals, o quan les característiques de l’oposició o el nombre d’aspirants ho faci necessari, aquest temps podrà ser superior, però en cap cas sobrepassarà els 5 dies. La publicació dels resultats definitius es farà al tauler d’anuncis, i se’n donarà informació a la Secció de Personal o a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.
 8. Les reclamacions que es produeixin durant qualsevol procés selectiu es resoldran com a màxim en 30 dies.
 9. Tenim a disposició del públic un servei d’atenció presencial i telefònic durant tot el procés.

Ajudeu-nos a millorar

Per millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:

 • Aporteu la documentació necessària.
 • Comuniqueu al servei qualsevol incidència.
 • Feu les consultes prèvies necessàries abans de tramitar la sol·licitud per tal d’aclarir dubtes.

Contacte

Es pot accedir al nostre servei presentant les sol·licituds en el Registre General i en els centres habilitats de la ciutat. Les sol·licituds també es poden trametre per correu certificat.
Per poder participar en els diferents processos de selecció s’ha d’aportar la documentació següent:

 • DNI (còpia).
 • Currículum signat.
 • Fotocòpia de la titulació necessària.
 • Instància o model de sol·licitud amb especificació de la convocatòria.
 • Altres dades d’interès.

PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ:

 • Secció de personal
  Plaça del Vi, 1
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h
  Tel. 972 419 066
  A/e: personal@ajgirona.cat 
   
  Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
  Plaça del Vi, 1
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h
  Tel. 972 419 010
  ajuntamentinforma@ajgirona.cat

PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS I LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
  Plaça del Vi, 1
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h
  Tel. 972 419 010
  ajuntamentinforma@ajgirona.cat

  L'ajuntament més a prop
  L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.

Compliment dels compromisos

Publicació de les llistes d'admesos

Publicarem la llista de persones admeses, la composició del tribunal i les dates de les proves en un termini màxim de 20 dies hàbils des del termini de presentació de sol·licituds.

(*) Per tal de facilitar l'accés dels aspirants a consultar la llista d'admesos i exclosos, tribunal de cada convocatòria i data de proves es va optar per aprovar-ho de forma conjunta per a totes les convocatòries i no una a una de forma independent. Això ha generat la demora que ara ens implica no haver complert l'objectiu.

Periode Publicacions dins termini Total de publicacions Grau d'acompliment Semàfor
2010   30 32 94% Semàfor verd
2009   0 46 0% (*) Semàfor vermell
Publicació definitiva al web

La publicació definitiva de les persones aspirants admeses en el tauler d’anuncis i al web municipal es farà en un termini de 7 dies.

Periode Publicacions dins termini Total de publicacions Grau d'acompliment Semàfor
2010   22 23 96% Semàfor verd
2009   14 15 93% Semàfor verd
Publicació dels resultats de les proves

La publicació dels resultats de cada prova es farà en un temps no superior a 1 dia. Només en situacions excepcionals, o quan les característiques de l’oposició o el nombre d’aspirants ho faci necessari, aquest temps podrà ser superior, però en cap cas sobrepassarà els 5 dies

Periode Publicacions dins termini Total de publicacions Grau d'acompliment Semàfor
2010   97 103 94% Semàfor verd
2009   120 120 100% Semàfor verd
Resposta de les reclamacions

Les reclamacions que es produeixin durant qualsevol procés selectiu es resoldran com a màxim en 30 dies.

Periode Respostes dins termini Total de reclamacions Grau d'acompliment Semàfor
2010   - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010