Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 19:42:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » e-Factures

Factures electròniques

En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses que hagin d’emetre factures a l'Ajuntament de Girona, des del dia 15 de gener de 2015, han de presentar-les en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, el qual ja està adherit al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

Empreses que estan obligades a enviar-nos factures electròniques:

  • Totes les Societats Anònimes
  • Totes les Societats Limitades
  • Unions Temporals d’Empreses (UTE)

Queden exemptes de l'obligació de transmetre'ns les factures electrònicament les factures que tinguin un import inferior a 5.000 €.

L’Ajuntament de Girona, amb CIF P1708500B, està adherit a la plataforma de l’AOC per l’emissió de facturació electrònica.
Podeu accedir-hi a través del següent enllaç:

Accés a la Bústia de e-Factures

Informació important:

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01170792.

Les factures han de ser amb format XML "facturae". Els pdf no són vàlids.

Caldrà que en la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o subministrament, així com el departament o centre al qual s’ha realitzat el servei o obra, o lliurat el material, i en el seu cas els números d’albarà.

Ajuda i suport:

 

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010