Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 03:44:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Llicències d'obres majors i menors

Presentació

La concessió de llicències d’obres influeix directament en la dinàmica i transformació de la ciutat. En aquest sentit les llicències afecten tant els ciutadans i ciutadanes que necessiten millorar o rehabilitar els seus habitatges, com els constructors i professionals tècnics que intervenen en el procés d’edificació.

Per fer que aquest procediment subjecte a la legalitat esdevingui àgil i les sol·licituds es resolguin en el menor període possible, és necessari fixar uns objectius operatius com els que reflecteix la carta que us presentem. Els resultats obtinguts ens serviran per mesurar la qualitat del servei que prestem i revisar i ampliar el nostre compromís en el futur.

En definitiva, aquesta carta de serveis ha de ser un instrument de compromís i millora constant en quelcom tan proper com és l’urbanisme a la nostra ciutat.Què fem ?

La nostra feina consisteix a garantir que les obres majors i menors que es facin al municipi compleixen la normativa urbanística vigent per tal de contribuir a tenir una ciutat segura, sostenible i respectuosa amb el medi i amb la seva diversitat.


Què oferim ?

 • Informació respecte a tot el necessari per sol·licitar llicències d’obres: requeriments normatius, documentació, durada de la tramitació, estat dels tràmits...
 • Assessorament tècnic sobre projectes.
 • Control de les actuacions de persones físiques i/o jurídiques en matèria de llicències d’obres.
 • Assignació d’un tècnic/a municipal durant tota la tramitació de l’expedient.
 • Recepció i revisió de les sol·licituds i notificació dels resultats.
 • Atorgament de llicències d’obres majors, menors, de canvi d’ús, de parcel·lació i de primera ocupació dels edificis.
 • Inspeccions de seguiment de les obres en fase d’execució per comprovar-ne l’adequació al projecte aprovat.

A qui ens adrecem ?

A tota persona física i/o jurídica que necessita autorització per a la realització d’obres.


El nostre compromís

 1. La resolució dels expedients per a obres menors no serà superior a 15 dies.
 2. La resolució dels expedients per a obres majors no serà superior a 45 dies en el 90% de les sol·licituds.
 3. Assignarem un tècnic/a municipal de referència per a tot el període de tramitació de l’expedient en un termini no superior a 7 dies des de la recepció de la sol·licitud.
 4. Oferim informació tècnica sobre projectes, prèvia a la presentació de les sol·licituds, en un termini màxim de 72 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial.
 5. Informem sobre els procediments i requeriments per sol·licitar llicències d’obres i sobre l’estat de tramitació de l’expedient en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.
 6. Fem inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació als projectes aprovats.
 7. Donem resposta a la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres en un termini no superior a 30 dies.
 8. Les queixes que es formulin a través d’instància via Registre General seran contestades en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Ajudeu-nos a millorar

Per millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat demanem la vostra col·laboració:

 • Feu les consultes prèvies necessàries abans de tramitar la sol·licitud.
 • Aporteu la documentació necessària, us estalviareu viatges.
 • Comuniqueu al servei qualsevol incidència.
 • Per a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres acosteu- vos a les oficines més properes al vostre domicili.

Cal saber que:

 • La validesa de les llicències d’obres menors és d’un any.
 • La validesa de les llicències d’obres majors és d’un a tres anys.
 • La persona física o jurídica titular de la llicència podrà sol·licitar-ne la pròrroga dins del termini d’execució de les obres.

Com podeu accedir al nostre servei?

Podeu presentar les sol·licituds en el Registre General i en els centres habilitats de la ciutat.

La documentació i requisits per a la sol·licitud de llicència d’obra major es troba recollida als articles del 17 al 47 del Text refós i modificació de l’Ordenança d’edificació de Girona i per a la d’obres menors, als articles 48 i 49 de la mateixa norma. L’ordenança està disponible a la següent adreça web, a l’apartat d’urbanisme.

Contacte

PER DEMANAR INFORMACIÓ:

 • Departament de Llicències d'Obres
  Plaça del Vi, 1, 2a planta
  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Tel. 972 419 047

PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

 • Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
  Plaça del Vi, 1
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h
   
 • L'ajuntament més a prop
  L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.

Compliment dels compromisos

Resolució dels expedients d'obres menors

La resolució dels expedients per a obres menors no serà superior a 15 dies.

Periode Resolucions dins termini Total de resolucions Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 203 205 99% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 230 237 97% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 195 203 96% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 212 217 98% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 283 289 98% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 203 206 99% Semàfor verd
2009   835 886 94% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 241 245 98% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 209 230 91% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 194 217 89% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 191 194 98% Semàfor verd
2008   358 383 93% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 161 164 98% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 197 219 90% Semàfor groc
Resolució dels expedients d'obres majors

Donem resposta a les sol·licituds de llicències d'obres en un termini no superior a 45 dies en el 90% de les esmentades sol·licituds.

Periode Resolucions dins termini Total de resolucions Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 191 219 87% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 162 181 90% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 156 189 83% Semàfor groc
2010  3er Trimestre 174 203 86% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 187 212 88% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 152 185 82% Semàfor groc
2009   566 812 70% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 185 228 81% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 171 222 77% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 137 213 64% Semàfor vermell
2009  1er Trimestre 73 150 49% Semàfor vermell
Assignació d'un tècnic/a municipal

Assignarem un tècnic/a municipal de referència per a tot el període de tramitació de l’expedient en un termini no superior a 7 dies des de la recepció de la sol·licitud.

Periode Assignació dins termini Total d'assignacions Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 173 181 96% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 187 203 92% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 173 182 95% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 170 183 93% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 225 234 96% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 170 186 91% Semàfor verd
2009   681 726 94% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 207 229 90% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 143 146 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 175 188 93% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 156 163 96% Semàfor verd
2008   308 322 96% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 163 172 95% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 145 150 97% Semàfor verd
Resposta d'una sol·licitud d'informació tècnica

Oferim informació tècnica sobre projectes, prèvia a la presentació de les sol·licituds, en un termini màxim de 72 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial.

Periode Informació dins termini Total d'informacions Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   1.026 1.080 95% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 1.026 1.080 95% Semàfor verd
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
Resposta d'una sol·licitud d'informació sobre el tràmit

Informem sobre els procediments i requeriments per sol·licitar llicències d’obres i sobre l’estat de tramitació de l’expedient en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.

Periode Informació dins termini Total d'informacions Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 1035 1055 98% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 1670 1686 99% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 2500 2528 99% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 1820 1840 99% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 1.895 1.928 98% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 1.043 1.064 98% Semàfor verd
2009   3.630 3.748 97% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 1.080 1.110 97% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1.510 1.542 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 1.040 1.096 95% Semàfor verd
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
Número d'inspeccions d'obres

Fem inspeccions de seguiment d'obres per comprovar l'adequació als projectes aprovats.

Periode Inspeccions fetes Total d'inspeccions previstes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
Resposta de les queixes

Les queixes que es formulin per escrit seran contestades en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Periode Respostes dins termini Total de queixes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010