Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'octubre 2020, 16:56:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Gestió documental

Presentació

La gestió documental i arxius a l’Ajuntament de Girona és competència de l’Arxiu Municipal (AMGi), integrat al Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP). L’AMGi és el servei especialitzat a gestionar, tractar i conservar tota la documentació que produeix i ha produït al llarg dels segles l’Ajuntament de Girona com a institució de govern de la ciutat, fonamentalment a partir del segle XIV. En l’actualitat, també és l’òrgan responsable de la implantació i desenvolupament del sistema de gestió documental, la funció del qual és el seguiment efectiu de la tramitació de tots els documents generats per l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’agilitació de la seva tramitació, normalitzar i organitzar de manera homogènia i eficaç la documentació administrativa i la racionalització de les polítiques per a la seva preservació. A aquesta funció cal afegir-hi la de vetllar per la recuperació del patrimoni documental no produït directament per l’Ajuntament, però vinculat al municipi de Girona per raons socials, econòmiques, culturals o de qualsevol altra mena.


Què fem ?

La nostra feina consisteix a organitzar, gestionar i fer accessible a la ciutadania la documentació administrativa produïda per l’Ajuntament de Girona i, també, tot el patrimoni documental municipal.


Què oferim ?

 • Consulta, presencial i en línia, i reproducció de documentació
  original: documentació administrativa, plànols, cartells, fotografies,
  pel·lícules, etc.
 • Orientació especialitzada en la consulta de fons de l’Ajuntament de Girona i, també, especialitzats en l’àmbit de Girona.
 • Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs de la ciutat de Girona.
 • Identificació, datació i transcripció de documents antics i de fotografies antigues.
 • Assessorament en l’organització i gestió de fons i col·leccions:

      - Com gestionar la documentació administrativa
      - Què cal conservar, què es pot eliminar
      - Quines dades de caràcter personal cal protegir
      - Com aplicar les tecnologies a la gestió de la documentació: digitalització, microfilmació, etc.
      - Com gestionar els documents electrònics
      - Què cal saber sobre drets de propietat intel·lectual
   
 • Preservació i conservació de documents.
 • Custòdia temporal de documentació original.
 • Protecció del patrimoni documental del municipi.
 • Informació especialitzada i consulta sobre bibliografia de la ciutat de Girona, amb prop de 9.000 referències, imatge, arxivística, legislació i administració local.
 • Consulta de premsa digitalitzada, presencialment o en línia.
 • Visites concertades al centre per a escolars, grups i públic especialitzat.
 • Organització i col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la documentació i la imatge adreçades a diferents públics: jornades, cursos, conferències, projeccions cinematogràfiques, exposicions físiques i virtuals, etc.
 • Divulgació d’estudis sobre qualsevol àmbit d’interès per al municipi de Girona.
 • Informació general als usuaris i usuàries de forma presencial, per telèfon, per fax, per correu postal i per correu electrònic.

A qui ens adrecem ?

Persones vinculades amb l’àmbit de la investigació, professionals, estudiants, empreses, entitats i ciutadania en general.


El nostre compromís

 1. Les consultes presencials sobre fons, orientació en la recerca o informació històrica s’atendran en un termini de 8 minuts. Les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.
 2. Les sol·licituds de reproducció de documentació es resoldran
  en el termini màxim de 15 dies.
 3. Les peticions d’identificació i datació de documents i les d’orientació en la transcripció de documents antics s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 4. Les peticions d’assessorament en l’organització i gestió de fons i col·leccions, i en les condicions de preservació i conservació s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 5. Les sol·licituds de custòdia temporal de documentació original s’avaluaran i respondran en el termini de 15 dies i es resoldran en el termini màxim de 30 dies.
 6. Les intervencions sobre la salvaguarda del patrimoni documental del municipi s’atendran de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de 48 hores.
 7. L’organització de visites a les dependències del servei es resoldran en el termini màxim de 15 dies, però caldrà fer les sol·licituds sempre amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 8. La comunicació de les activitats de difusió i de formació es portaran a terme amb 30 dies d’antelació com a mínim.
 9. L’avaluació per a la divulgació d’estudis sobre qualsevol àmbit d’interès per al municipi de Girona es farà en un termini màxim de 30 dies.
 10. Les queixes i suggeriments presencials s’atendran en un termini de 8 minuts, mentre que les efectuades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:

 • Respecteu l’ordre i els criteris d’atenció que estableixi el servei.
 • Procureu mantenir l’ordre dels materials i publicacions que hi ha a les nostres dependències.
 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.

Com podeu accedir al nostre servei?

L’accés és lliure i gratuït, només cal acreditar-se amb el DNI o el passaport, tanmateix, resta fora de consulta durant els terminis prescrits la documentació amb informació protegida per la legislació, excepte en els casos previstos per la normativa vigent. La reproducció, amb independència de la seva finalitat, i la cessió de documentació per a exposicions està regulada per la normativa del servei i subjecta a les taxes i preus públics corresponents.

Contacte

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA
Placeta Institut Vell, 1
17004 Girona
Tel. 972 221 545
Fax. 972 202 694
arxiumunicipal@ajgirona.cat

CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
Placeta Institut Vell, 1
17004 Girona
Tel. 972 228 281
Fax. 972 202 694
crdi@ajgirona.cat

Arxiu Administratiu
Placeta Institut Vell, 1
17004 Girona
Tel. 972 419 434
Fax. 972 419 016
arxiumunicipal@ajgirona.cat

PER INTERNET:

Per Internet: www.girona.cat/sgdap

HORARIS:

Arxiu Històric de la Ciutat i Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Horari (setembre a juny):
- Dilluns, dijous i divendres: 8 h - 15 h
- Dimarts, dimecres: 8 h - 15 h i 16 h - 19 h
- Dissabtes: 9 h - 14 h

Horari d'estiu (juliol i agost)
- Dilluns a divendres: 8 h - 15 h.

Arxiu Administratiu
Horari (tot l’any):
- Dilluns a divendres: 8 h - 15 h.

Compliment dels compromisos

Consulta de fons

Les consultes presencials sobre fons, orientació en la recerca o informació històrica s’atendran en un termini de 8 minuts. Les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Periode Consultes presencials ateses en menys de 8 minuts Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 544 548 99 Semàfor verd
2013  1er Trimestre 510 510 100% Semàfor verd
2012   1532 1533 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 383 383 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 268 269 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 403 403 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 478 478 100% Semàfor verd
2011   1995 1996 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 287 287 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 466 466 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 566 566 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 676 677 100% Semàfor verd
2010   2.084 2.086 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 534 534 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 360 360 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 632 632 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 558 560 100% Semàfor verd
2009   1.875 1.905 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 581 585 99% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 399 399 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 370 372 99% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 525 549 96% Semàfor verd
2008   1.784 1.872 95% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 400 414 97% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 624 670 93% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 155 159 97% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 605 629 96% Semàfor verd
Periode Consultes per correu electrònic contestades dins termini Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 42 43 98% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 31 32 97% Semàfor verd
2012   125 126 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 33 33 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 28 28 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 41 42 98% Semàfor verd
2011   134 139 96% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 46 49 94% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 35 36 97 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 26 27 96% Semàfor verd
2010   145 150 97% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 44 47 94% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 20 20 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 35 36 97% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 46 47 98% Semàfor verd
2009   183 191 96% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 51 52 98% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 19 23 83% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 57 59 97% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 56 57 98% Semàfor verd
2008   173 187 93% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 54 58 93% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 45 47 96% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 61 69 88% Semàfor groc
Periode Consultes via correu postal / instància contestades dins termini Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 46 46 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2012   11 11 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011   44 45 98% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 24 25 96% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 11 11 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010   23 23 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2009   54 54 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2008   14 14 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
Reproducció de documentació

Les sol·licituds de reproducció de documentació es resoldran en el termini màxim de 15 dies.

Periode Resolucions realitzades en menys de 15 dies Total resolucions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 64 64 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 94 94 100% Semàfor verd
2012   175 175 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 38 38 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 36 36 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 50 50 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 51 51 100% Semàfor verd
2011   270 270 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 84 84 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 65 65 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 53 53 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 68 68 100% Semàfor verd
2010   245 245 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 75 75 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 55 55 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 62 62 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 53 53 100% Semàfor verd
2009   171 171 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 36 36 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 30 30 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 45 45 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 60 60 100% Semàfor verd
2008   131 132 99% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 31 31 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 28 28 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 50 51 98% Semàfor verd
Identificació de documents

Les peticions d'identificació i datació de documents i les d'orientació en la transcripció de documents antics s’atendran en un termini màxim de 15 dies.

Periode Peticions ateses dins termini Total de peticions Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Assessorament Tècnic

Les peticions d'assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions, i en les condicions de preservació i conservació s’atendran en un termini màxim de 15 dies.

Periode Peticions ateses en menys de 15 dies Total de peticions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2012   52 52 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 18 18 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 20 20 100% Semàfor verd
2011   8 8 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 6 6 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Custòdia temporal de documentació

Les sol·licituds de custòdia temporal de documentació original s'avaluaran i respondran en el termini de 15 dies i es resoldran en el termini màxim de 30 dies.

Periode Sol·licituds avaluades i respostes dins termini Total de sol·licituds Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Sol·licituds resoltes dins termini Total de sol·licituds Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Salvaguarda del patrimoni documental

Les intervencions sobre la salvaguarda del patrimoni documental del municipi s'atendran de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de 48 hores.

Periode Intervencions ateses dins termini Total d'intervencions Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Visites a l'arxiu municipal

L'organització de visites a les dependències del servei es resoldran en el termini màxim de 15 dies, però caldrà fer les sol·licituds sempre amb un mínim de 15 dies d'antelació.

Periode Resolucions dins termini Total de visites organitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012   7 7 100% Semàfor gris
2012  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2012 - 1r, 2n, 3r   - - - Semàfor gris
2011   7 7 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2010   5 5 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009   10 10 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2008   5 5 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
Difusió d'activitats

La comunicació de les activitats de difusió i de formació es portaran a terme amb 30 dies d'antelació com a mínim.

Periode Comunicacions realitzades dins termini Total de comunicacions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2012   7 7 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   9 9 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre 6 6 100 Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   8 8 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009   3 3 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008   3 3 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
Divulgació d'estudis

L'avaluació per a la divulgació d'estudis sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona es realitzarà en un termini màxim de 30 dies.

Periode Avaluacions realitzades dins termini Total d'avaluacions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Queixes i suggeriments

Les queixes i suggeriments presencials s'atendran en un termini de 8 minuts, les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Periode Queixes presencials ateses en menys de 8 minuts Total de queixes presencials Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu electrònic contestades dins termini Total de queixes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu postal contestades dins termini Total de queixes per correu postal Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010