Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:16:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge

Presentació

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) forma part dels diferents equipaments del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de Girona, i té la missió específica de treballar per a la conservació i promoció del patrimoni fotogràfic i audiovisual de la ciutat. Entre els seus objectius cal destacar la voluntat, manifestada des de l'inici, de donar a conèixer íntegrament el contingut de la documentació en imatge existent en els fons públics i privats de la ciutat, l'oferta d'àmbits de formació adequats a diferents nivells i necessitats, l'aplicació de les noves tecnologies en el tractament de les imatges i l'oferiment de fórmules que permetin un accés regulat homogeni a aquest tipus de documentació. També des del CRDI es treballa per fomentar la presa de consciència en relació amb els drets d'autor i propietat intel·lectual inherents a qualsevol obra de creació i s'estableixen vincles amb diferents centres públics i privats per tal de generar sinergies que garanteixin una major qualitat d'oferta i servei a la ciutadania.


Què fem ?

La nostra feina consisteix a conèixer, protegir, fomentar el patrimoni en imatge de la ciutat de Girona i oferir-lo i divulgar- lo a la ciutadania.


Què oferim ?

 • Orientació especialitzada en la consulta dels fons i col·leccions del centre (més d'1 milió de fotografies, més de 4.000 hores de pel·lícules i vídeos i prop de 1.000 hores de so).
 • Reproducció de fotografies i pel·lícules en diferents mitjans i formats, d'acord amb la normativa del centre.
 • Biblioteca especialitzada en fotografia.
 • Visites concertades al centre per a escolars, grups i públic especialitzat.
 • Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions en imatge a entitats i particulars, custòdia temporal de material original en dipòsits climatitzats, identificació i datació de fotografies antigues, assessorament en la preservació de materials fotogràfics i cinematogràfics (sistemes d'instal·lació, manipulació, conservació, exposició...).
 • Publicacions i exposicions de fotografia, projeccions cinematogràfiques, organització biennal de les Jornades Imatge i Recerca, cursos i tallers de formació adreçats a professionals i estudiants, col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la fotografia.

A qui ens adrecem ?

Els usuaris i usuàries del nostre servei són la ciutadania en general, i, en particular, investigadors i investigadores, estudiants, entitats culturals, empreses editorials, productores d'audiovisuals, televisions públiques i privades i premsa.


El nostre compromís

 1. Les consultes presencials sobre fons, orientació en la recerca o informació històrica s’atendran en un termini de 8 minuts. Les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.
 2. Les sol·licituds de reproducció de documentació audiovisual es resoldran en el termini màxim de 15 dies.
 3. Les peticions d’identificació i datació de documents fotogràfics i audiovisuals s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 4. Les peticions d’assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions, i de les condicions de preservació i conservació s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 5. Les sol·licituds de custòdia temporal de documentació fotogràfica i audiovisual s’avaluaran i respondran en el termini de 15 dies i es resoldran en el termini màxim de 30 dies.
 6. Les intervencions sobre la salvaguarda del patrimoni fotogràfic i audiovisual del municipi s’atendran de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de 48 hores.
 7. L’organització de visites a les dependències del servei es resoldran en el termini màxim de 15 dies, però caldrà fer les sol·licituds sempre amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 8. La comunicació de les activitats de difusió i de formació es portaran a terme amb 30 dies d’antelació com a mínim.
 9. L’avaluació per a la divulgació d’estudis sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona es realitzarà en un termini màxim de 30 dies.
 10. Les queixes i suggeriments presencials s’atendran en un termini de 8 minuts, mentre les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal d'agilitar i millorar el servei us demanem la vostra col·laboració. Per això cal que tingueu en compte el següent:

Les fotografies són considerades obres de creació i per tant subjectes als preceptes de la llei de la propietat intel·lectual. La fragilitat dels materials fotogràfics ens obliga a prendre determinades mesures per a la consulta, l'ús de guants és imprescindible.

Per a les reproduccions de fotografies cal omplir la instància corresponent que trobareu al CRDI o que també podeu rebre per correu electrònic.

Contacte

 • CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
  Placeta Institut Vell, 1
  17004 Girona
  Horari (setembre a juny):
  - Dilluns, dijous i divendres: 8 h - 15 h
  - Dimarts, dimecres: 8 h - 15 h i 16 h - 19 h
  - Dissabtes: 9 h - 14 h
 • Per telèfon: 972 228 281
 • Per Fax: 972 202 694
 • Per internet: www.girona.cat/sgdap/cat/crdi_portada.php
 • A la nostra adreça electrònica crdi@ajgirona.cat
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010