Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:13:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge

Presentació

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) forma part dels diferents equipaments del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de Girona, i té la missió específica de treballar per a la conservació i promoció del patrimoni fotogràfic i audiovisual de la ciutat. Entre els seus objectius cal destacar la voluntat, manifestada des de l'inici, de donar a conèixer íntegrament el contingut de la documentació en imatge existent en els fons públics i privats de la ciutat, l'oferta d'àmbits de formació adequats a diferents nivells i necessitats, l'aplicació de les noves tecnologies en el tractament de les imatges i l'oferiment de fórmules que permetin un accés regulat homogeni a aquest tipus de documentació. També des del CRDI es treballa per fomentar la presa de consciència en relació amb els drets d'autor i propietat intel·lectual inherents a qualsevol obra de creació i s'estableixen vincles amb diferents centres públics i privats per tal de generar sinergies que garanteixin una major qualitat d'oferta i servei a la ciutadania.


Què fem ?

La nostra feina consisteix a conèixer, protegir, fomentar el patrimoni en imatge de la ciutat de Girona i oferir-lo i divulgar- lo a la ciutadania.


Què oferim ?

 • Orientació especialitzada en la consulta dels fons i col·leccions del centre (més d'1 milió de fotografies, més de 4.000 hores de pel·lícules i vídeos i prop de 1.000 hores de so).
 • Reproducció de fotografies i pel·lícules en diferents mitjans i formats, d'acord amb la normativa del centre.
 • Biblioteca especialitzada en fotografia.
 • Visites concertades al centre per a escolars, grups i públic especialitzat.
 • Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions en imatge a entitats i particulars, custòdia temporal de material original en dipòsits climatitzats, identificació i datació de fotografies antigues, assessorament en la preservació de materials fotogràfics i cinematogràfics (sistemes d'instal·lació, manipulació, conservació, exposició...).
 • Publicacions i exposicions de fotografia, projeccions cinematogràfiques, organització biennal de les Jornades Imatge i Recerca, cursos i tallers de formació adreçats a professionals i estudiants, col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la fotografia.

A qui ens adrecem ?

Els usuaris i usuàries del nostre servei són la ciutadania en general, i, en particular, investigadors i investigadores, estudiants, entitats culturals, empreses editorials, productores d'audiovisuals, televisions públiques i privades i premsa.


El nostre compromís

 1. Les consultes presencials sobre fons, orientació en la recerca o informació històrica s’atendran en un termini de 8 minuts. Les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.
 2. Les sol·licituds de reproducció de documentació audiovisual es resoldran en el termini màxim de 15 dies.
 3. Les peticions d’identificació i datació de documents fotogràfics i audiovisuals s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 4. Les peticions d’assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions, i de les condicions de preservació i conservació s’atendran en un termini màxim de 15 dies.
 5. Les sol·licituds de custòdia temporal de documentació fotogràfica i audiovisual s’avaluaran i respondran en el termini de 15 dies i es resoldran en el termini màxim de 30 dies.
 6. Les intervencions sobre la salvaguarda del patrimoni fotogràfic i audiovisual del municipi s’atendran de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de 48 hores.
 7. L’organització de visites a les dependències del servei es resoldran en el termini màxim de 15 dies, però caldrà fer les sol·licituds sempre amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 8. La comunicació de les activitats de difusió i de formació es portaran a terme amb 30 dies d’antelació com a mínim.
 9. L’avaluació per a la divulgació d’estudis sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona es realitzarà en un termini màxim de 30 dies.
 10. Les queixes i suggeriments presencials s’atendran en un termini de 8 minuts, mentre les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal d'agilitar i millorar el servei us demanem la vostra col·laboració. Per això cal que tingueu en compte el següent:

Les fotografies són considerades obres de creació i per tant subjectes als preceptes de la llei de la propietat intel·lectual. La fragilitat dels materials fotogràfics ens obliga a prendre determinades mesures per a la consulta, l'ús de guants és imprescindible.

Per a les reproduccions de fotografies cal omplir la instància corresponent que trobareu al CRDI o que també podeu rebre per correu electrònic.

Contacte

 • CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
  Placeta Institut Vell, 1
  17004 Girona
  Horari (setembre a juny):
  - Dilluns, dijous i divendres: 8 h - 15 h
  - Dimarts, dimecres: 8 h - 15 h i 16 h - 19 h
  - Dissabtes: 9 h - 14 h
 • Per telèfon: 972 228 281
 • Per Fax: 972 202 694
 • Per internet: www.girona.cat/sgdap/cat/crdi_portada.php
 • A la nostra adreça electrònica crdi@ajgirona.cat

Compliment dels compromisos

Consulta de fons

Les consultes presencials sobre fons, orientació en la recerca o informació històrica s'atendran en un termini de 8 minuts. Les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Periode Consultes presencials ateses en menys de 8 minuts Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 25 25 100 Semàfor verd
2013  1er Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2012   62 62 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 17 17 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2011   92 92 100 Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 26 26 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 40 40 100% Semàfor verd
2010   80 80 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 29 29 100% Semàfor verd
2009   150 154 97% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 34 34 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 59 59 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 37 38 97% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 20 23 87% Semàfor groc
2008   258 260 99% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 42 42 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 57 59 97% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 85 85 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 74 74 100% Semàfor verd
Periode Consultes per correu electrònic contestades dins termini Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 26 26 100 Semàfor verd
2013  1er Trimestre 30 30 100% Semàfor verd
2012   104 104 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 40 40 100% Semàfor verd
2011   90 91 99% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 33 34 97% Semàfor verd
2010   77 77 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 17 17 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2009   106 108 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 33 33 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 20 21 95% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 31 32 97% Semàfor verd
2008   84 98 86% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 11 11 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 25 33 76% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 24 27 89% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 24 27 89% Semàfor groc
Periode Consultes via correu postal contestades dins termini Total de consultes ateses Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2013  1er Trimestre - - - Semàfor verd
2012   56 56 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2012  1er Trimestre 42 42 100% Semàfor verd
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   1 1 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   27 29 93% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 27 29 93% Semàfor verd
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   5 5 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Reproducció de documentació

Les sol·licituds de reproducció de documentació audiovisual es resoldran en el termini màxim de 15 dies.

Periode Resolucions realitzades en menys de 15 dies Total resolucions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 26 26 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2012   218 218 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 89 89 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 55 55 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 58 58 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2011   123 123 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 17 17 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 189 189 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 30 30 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 47 47 100% Semàfor verd
2010   151 156 97% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 81 81 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 18 23 78% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2009   67 71 94% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 20 20 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 17 21 81% Semàfor groc
2008   60 67 90% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 16 20 80% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 18 21 86% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
Identificació de documents

Les peticions d'identificació i datació de documents fotogràfics i audiovisuals s'atendran en un termini màxim de 15 dies.

Periode Peticions ateses dins termini Total de peticions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2013  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2012   - - - Semàfor gris
2012  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Assessorament tècnic

Les peticions d'assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions, i de les condicions de preservació i conservació s'atendran en un termini màxim de 15 dies.

Periode Peticions ateses en menys de 15 dies Total de peticions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 14 14 100 Semàfor verd
2013  1er Trimestre 17 17 100% Semàfor verd
2012   41 41 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2011   50 50 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2010   32 32 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 26 26 100% Semàfor verd
2009   64 64 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2008   70 70 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
Custòdia temporal de documentació

Les sol·licituds de custòdia temporal de documentació fotogràfica i audiovisual s'avaluaran i respondran en el termini de 15 dies, i es resoldran en el termini màxim de 30 dies.

Periode Sol·licituds avaluades i respostes dins termini Total de sol·licituds Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Sol·licituds resoltes dins termini Total de sol·licituds Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Salvaguarda del patrimoni fotogràfic i audiovisual

Les intervencions sobre la salvaguarda del patrimoni fotogràfic i audiovisual del municipi s'atendran de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de 48 hores.

Periode Intervencions ateses dins termini Total d'intervencions Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Visites al CRDI

L'organització de visites a les dependències del servei es resoldran en el termini màxim de 15 dies, però caldrà fer les sol·licituds sempre amb un mínim de 15 dies d'antelació.

Periode Resolucions dins termini Total de visites organitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 2 2 100 % Semàfor verd
2013 - 1r trimestre  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   7 7 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2010   1 1 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   3 3 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   2 2 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Difusió d'activitats

La comunicació de les activitats de difusió i de formació es portaran a terme amb 30 dies d'antelació com a mínim.

Periode Comunicacions realitzades dins termini Total de comunicacions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2012   6 6 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   7 7 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   7 7 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre - - - Semàfor verd
2009   5 5 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   7 7 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
Divulgació d'estudis

L'avaluació per a la divulgació d'estudis sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona es realitzarà en un termini màxim de 30 dies.

Periode Avaluacions realitzades dins termini Total d'avaluacions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Queixes i suggeriments

Les queixes i suggeriments presencials s'atendran en un termini de 8 minuts, les realitzades mitjançant correu electrònic o postal es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.

Periode Queixes presencials ateses en menys de 8 minuts Total de queixes presencials Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu electrònic contestades dins de termini Total de queixes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu electrònic contestades dins de termini Total de queixes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010