Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 03:09:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Manteniment de la Via Pública

Presentació

El servei de Manteniment de la Via Pública té per objectiu garantir la qualitat de vida i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes a l’espai públic mitjançant el manteniment i instal·lació d’elements de mobiliari urbà, lleure i serveis viaris.

La carta de serveis que us presentem pretén fer-vos arribar els nostres compromisos en la realització de la nostra tasca i la nostra voluntat de millorar-la contínuament amb els vostres suggeriments, per tal d’assegurar una ciutat més amable.Què fem ?

La nostra feina consisteix a mantenir i millorar el grau de confort, comoditat i accessibilitat de la via pública per contribuir a tenir una ciutat accessible i segura per a totes les persones.


Què oferim ?

 • Manteniment de la senyalització vertical i horitzontal i els elements que regulen i ordenen el trànsit de vehicles i vianants.
 • Manteniment del paviment de la ciutat.
 • Manteniment de l’enllumenat públic.
 • Instal·lació, conservació, reparació i/o substitució de mobiliari urbà (papereres, bancs, baranes, pilons...).
 • Manteniment de les zones de jocs infantils.
 • Neteja de grafits en elements de titularitat pública i en el Barri Vell.

A qui ens adrecem ?

A tota la ciutadania de Girona i a totes les persones que visitin la ciutat.


El nostre compromís

 1. Restaurar la senyalització vertical d’obligació malmesa en 24 hores els dies feiners.
 2. Netejar els grafits dels edificis i llocs singulars del Barri Vell en un termini màxim de 48 hores.
 3. Anunciar els talls de carrers, per motius de manteniment o millora, amb una antelació de 24 hores. En funció de la transcendència de la via afectada, la comunicació es farà a través del web municipal, d’anuncis als diaris o de notificació als establiments, als comerços i als domicilis de les persones residents a la zona afectada.
 4. Fer la conservació preventiva de l’enllumenat públic netejant els llums i canviant el 20% de les làmpades de la ciutat cada any.
 5. Iniciar les actuacions per reparar les avaries detectades a l’enllumenat urbà en un termini no superior a 24 hores.
 6. Reparar, posar protecció o retirar el mobiliari urbà i els elements de joc infantil que presentin desperfectes greus i impliquin risc per a les persones en un termini màxim de 24 hores en dies feiners.
 7. Contestar els avisos, les queixes i els suggeriments que arribin al nostre servei en un temps no superior a dues setmanes.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:

Quan observeu qualsevol anomalia en l’enllumenat públic, en la senyalització viària o en el mobiliari urbà, aviseu-nos per qualsevol dels mitjans que teniu a la vostra disposició. D’aquesta manera la nostra resposta podrà ser més ràpida i efectiva.

Adreceu els vostres suggeriments i/o queixes a la bústia d’avisos de l’Ajuntament de Girona: www.girona.cat/avisos.

Amb aquesta finalitat també podeu utilitzar el telèfon d’informació 972 419 010 de l’Ajuntament de Girona.

En dies festius o caps de setmana, per als temes urgents que detecteu, cal que truqueu directament a la Policia Municipal 972 419 092.

Contacte

Àrea de Mobilitat i Coordinació Territorial:
Plaça del Vi, 1, 3a planta
Tel. 972 419 002 | 972 419 030
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Plaça del Vi, 1
De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h
Tel. 972 419 010
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

L'ajuntament més a prop
L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.

Compliment dels compromisos

Restauració de la senyalització vertical

Restaurar la senyalització vertical d'obligació malmesa en 24 hores.

Periode Restauracions dins termini Total restauracions Grau d'acompliment Semàfor
2011   224 255 88% Semàfor groc
2011  4rt Trimestre 60 79 76% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 60 65 92% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 54 59 92% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 50 52 96% Semàfor verd
2010   144 163 88% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 24 25 96% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 23 25 92% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 50 55 91% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 47 58 81% Semàfor groc
2009   123 135 91% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 63 70 90% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 41 45 91% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 19 20 95% Semàfor verd
Neteja de grafits del barri vell

Netejar els grafits dels edificis i llocs singulars del Barri Vell en un termini màxim de 48 hores.

Periode Netejats dins termini Total netejats Grau d'acompliment Semàfor
2011   50 50 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 28 28 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 11 11 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010   67 67 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2009   46 47 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 13 14 93% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
Anunci de talls de carrers

Anunciar els talls de carrers, per motius de manteniment o millora, amb una antelació de 24 hores.

Periode Anuncis dins termini Total anuncis Grau d'acompliment Semàfor
2011   85 85 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 55 55 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2010   51 51 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2009   79 79 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 29 29 100% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 26 26 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
Enllumenat públic

Fer la conservació preventiva de l'enllumenat públic netejant els llums i canviant el 20% de les làmpades de la ciutat cada any.

Periode Làmpades renovades Làmpades compromeses Grau d'acompliment Semàfor
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Reparació d'averies a l'enllumenat urbà

Iniciar les actuacions per reparar les averies detectades a l'enllumenat urbà en un termini no superior a les 24 hores.

Periode Reparacions dins de termini Total reparacions Grau d'acompliment Semàfor
2011   253 344 74% Semàfor vermell
2011  4rt Trimestre 105 187 56% Semàfor vermell
2011  3er Trimestre 90 97 93% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 34 36 94% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2010   390 424 92% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 79 85 93% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 106 117 91% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 123 132 93% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 82 90 91% Semàfor verd
2009   257 267 96% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 109 119 92% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 127 127 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
Reparació del mobiliaria urbà

Reparar, posar protecció o retirar el mobiliari urbà i els elements de joc infantil que presentin desperfectes greus o impliquin risc per a les persones en un termini màxim de 24 h.

Periode Reparacions dins de termini Total reparacions Grau d'acompliment Semàfor
2011   67 72 93% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 18 19 95% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 18 22 82% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2010   19 20 95% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 4 5 80% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009   17 17 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 11 11 100% Semàfor verd
Respostes d'avisos, queixes i suggeriments

Contestar els avisos, les queixes i els suggeriments que arribin al nostre servei amb un temps no superior a dues setmanes.

Periode Respostes dins de termini Total respostes Grau d'acompliment Semàfor
2011   1139 1221 93% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 359 386 93% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 205 252 81% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 324 326 99% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 251 257 98% Semàfor verd
2010   1.437 1.458 99% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 383 383 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 317 330 96% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 350 354 99% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 387 391 99% Semàfor verd
2009   1.078 1.096 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 375 379 99% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 352 364 97% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 351 353 99% Semàfor verd
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010