Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:36:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Centres Cívics

Presentació

Un dels reptes del segle XXI a les ciutats és la cohesió social, és a dir, que la diversitat no signifiqui segmentació i exclusió. Cal entendre la ciutat com un espai de desenvolupament d’iniciatives i projectes ciutadans.
La Xarxa de Centres Cívics s’emmarca dins de la política social de l’Ajuntament de Girona que ve definida pel següent objectiu estratègic: “Fer de Girona una ciutat plenament inclusiva, on les persones –totes elles ciutadans i ciutadanes de ple dret– puguin accedir a tots els mecanismes de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els permetin portar a terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat.” La Xarxa de Centres Cívics de Girona és, en aquest marc, el fruit d’una aposta municipal i veïnal, que va generant dia a dia un model en què la cultura, les relacions socials i la participació són elements vius per a la cohesió social.
La carta de serveis vol ser un instrument per donar-nos a conèixer, mostrar el nostre compromís i buscar la màxima complicitat amb la ciutadania.

 


Què fem ?

Treballem per contribuir a la cohesió social facilitant l’accés a l’expressió i a la creació cultural, fomentant la vida associativa i la participació ciutadana i generant processos de relació social i d’identificació col·lectiva.
Promovem la vida social als barris a través de la cultura (formació, expressió, producció...), de la participació (fer coses amb els altres, associacionisme...) i de les relacions socials entre la gent (casals, actes comunitaris, projectes...).


Què oferim ?

Catàleg de serveis

 • Programació estable de cursos, tallers, espectacles, tertúlies, activitats...
 • Acollida, informació, recepció, espai de trobada.
 • Suport a les entitats i associacions; cessió d’espais, convenis, logística.
 • Acolliment i suport a grups d’ajuda mútua i autoajuda.
 • Espai lliure d’Internet i formació en noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • Projectes socioculturals per al foment de la creació i la innovació.
 • Serveis de proximitat: serveis socials, de formació d’adults, d’informació ciutadana.
 • Espais i escenaris per a la promoció de grups, per a l’assaig, per generar noves oportunitats..

A qui ens adrecem ?

Els Centres Cívics estan a disposició de tota la ciutadania i de les entitats i associacions de la ciutat.

Com podeu accedir al nostre servei?

 • Trobareu informació sobre els centres cívics en qualsevol servei municipal, a les oficines d’informació ciutadana, al web de l’Ajuntament www.girona.cat i al web de la xarxa de centres cívics www.girona.cat/ccivics.
 • La inscripció a cursos i tallers es pot fer directament als centres o per Internet a través del nostre web: www.girona.cat/ccivics.
 • Per sol·licitar l’ús dels espais de la xarxa de centres cívics, cal posar-se en contacte amb el personal dels centres, telefònicament o de forma presencial, i fer la instància de sol·licitud d’ús, que trobareu al web o en el mateix centre.

 


El nostre compromís

Als Centres Cívics ens comprometem a:

 1. Oferir una programació anual de cursos i tallers, d’octubre a juny, i una programació d’estiu al juliol
 2. Oferir un nombre i una pluralitat de cursos i tallers que respongui a la demanda i necessitat de la ciutadania.
 3. Oferir una producció conjunta de cursos i activitats amb les entitats. La programació de les entitats, sempre per sobre del 50%.
 4. Reservar un 60% de l’oferta d’espais per a les associacions del barri.
 5. Respondre les demandes de sol·licitud d’espais, amb un màxim de temps d’una setmana.
 6. Tractar les demandes que ho requereixin, des de la xarxa de centres cívics de la ciutat.
 7. Promoure nous projectes, noves associacions, noves oportunitats, per ampliar el públic usuari. Cada any, cada centre executarà una nova iniciativa en aquesta direcció i hi dedicarà un mínim del 10% del seu esforç econòmic i de recursos humans.
 8. Reunir un mínim de dos cops a l’any els consells de centre per tal d’informar, parlar i escoltar, proposar i valorar i fer el seguiment de tot allò que afecta el centre cívic i el seu territori d’influència.
 9. Contestar les queixes i suggeriments en un termini no superior a quinze dies hàbils.>.

Contacte

Ens trobareu a:

  Centre Cívic Ter
  C/ Can Sunyer, 46 - 17007 Girona
  Telèfon: 972 414 952
  ccter@ajgirona.cat
  Centre Cívic Pont Major
  C/ Pont Major, 67-73 - 17007 Girona
  Telèfon: 972 205 244
  ccpontmajor@ajgirona.cat
  Centre Cívic Pedret
  C/ Pedret, 152-156 - 17007 Girona
  Telèfon: 972 212 568
  ccpedret@ajgirona.cat
  Centre Cívic Santa Eugènia
  C/ Santa Eugènia, 146 - 17006 Girona
  Telèfon: 972 245 111
  ccsantaeugenia@ajgirona.cat
  Centre Cívic Sant Narcís
  Pl. Assumpció, 26-27 - 17005 Girona
  Telèfon: 972 237 063
  ccsantnarcis@ajgirona.cat
  Centre Cívic Pla de Palau
  C/ Saragossa, 27 - 17002 Girona
  Telèfon: 972 426 390
  ccpalau@ajgirona.cat
  Centre Cívic Onyar
  C/ Camp de la Plana, 13 - 17004 Girona
  Telèfons: 972 213 603 / 972 208 955
  cconyar@ajgirona.cat

 

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010