Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 15:22:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Cartografia

Presentació

L’Ajuntament de Girona disposa des de l’any 2000 d’un Servei de Cartografia que té encomanada la funció de produir la informació cartogràfica necessària per al reconeixement, gestió i planificació del nostre municipi.

Sense dubte, la disponibilitat d’aquesta cartografia i de les sèries d’imatges aèries, amb un alt grau d’actualització, repercuteix en una millora dels criteris de gestió territorial alhora que suposa una font d’informació insubstituïble de l’evolució de la nostra ciutat i del conjunt de l’àmbit municipal. És la voluntat d’aquest Ajuntament posar a disposició de tothom aquesta àmplia i rigorosa informació, fent-la accessible al més fàcilment possible tant a través de les noves tecnologies com en suport paper.

El nostre compromís, que es concreta en aquesta carta de serveis, és donar accés al conjunt d’informació cartogràfica de què disposem alhora que en procurem la millora qualitativa i quantitativa, sempre seguint els paràmetres de rigor tècnic. Us animem a fer-ne ús.


Què fem ?

La nostra feina consisteix en la producció i el manteniment de la cartografia del municipi per disposar d’una base de treball actualitzada i fiable.
 

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:
• Comuniqueu-nos qualsevol anomalia o incidència que trobeu en el nostre servei a través del nostre correu electrònic.
• Feu-nos arribar possibles esmenes o errors en el contingut de la cartografia.


Què oferim ?

 • Possibilitat de consulta interactiva i descàrrega de cartografia a través de la nostra pàgina web (www.girona.cat/umat).
 • Informació de la xarxa geodèsica local: l’estat dels vèrtexs i les corresponents fitxes descriptives.
 • Cartografia bàsica de producció pròpia. Es tracta de mapes topogràfics de detall, a escala 1:500 per a l’àmbit urbà i a escala 1:2000 per a la resta del municipi.
 • Ortoimatges recents de la ciutat per diferents anys.
 • Imatges aèries d’arxiu de la ciutat.
 • Mapes i informació de caràcter analític de diferents aspectes del municipi (població, habitatge, edificació...).
 • Models 3D del territori (vol virtual).
 • Possibilitat d’escollir entre diferents formats digitals o en paper segons les necessitats de l’usuari.
 • Cerca ràpida dels productes a través del Catàleg de Metadades Geogràfiques

A qui ens adrecem ?

A tota la ciutadania i especialment a qui utilitzi la informació territorial com a eina bàsica de treball (arquitectes, topògrafs, geògrafs, enginyers, estudiants...).

Per accedir al nostre servei ho podeu fer a través de la nostra pàgina web interactiva: www.girona.cat/umat


El nostre compromís

 1. Respondre totes les sol·licituds de cartografia en el termini màxim d’una setmana.
 2. Atendre de forma immediata totes les consultes telefòniques referides al funcionament del web de cartografia.
 3. Actualitzar anualment la informació de caràcter analític que oferim a través del web.
 4. Ajustar-nos als estàndards de la cartografia oficial (Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya).
 5. Les queixes i suggeriments referits al nostre servei es contestaran en un temps no superior a 10 dies.

 

Contacte

De forma presencial:

UNITAT MUNICIPAL D’ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT)
Plaça del Vi, 1 17004 Girona
Telefònicament, de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 972 419 417
Fax 972 419 432

També, a través del correu electrònic: umat@ajgirona.cat i de la pàgina web: www.girona.cat/umat

Compliment dels compromisos

Temps de resposta de les sol·licituds de cartografia

Respondre totes les sol·licituds de cartografia en el termini màxim d'una setmana.

Periode Sol·licituds respostes en un temps inferior a 15 dies Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011   473 520 91% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 133 143 93% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 97 108 90% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 97 111 87% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 146 158 92% Semàfor verd
Resposta a les queixes i suggeriments

Contestar els suggeriments que es formulin a través d'instància via registre general en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Periode Queixes i suggeriments contestats en un temps inferior a 10 dies Queixes i suggeriments Grau d'acompliment Semàfor
2011   31 33 94% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 7 8 88% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 6 7 86% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010