Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:37:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Servei Municipal de Publicacions

Presentació

A l’Ajuntament de Girona presumim de ser un equip humà disposat a atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania. Persones al servei de les persones, amb la voluntat de facilitar al màxim els imprescindibles tràmits que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada.

Des de fa anys hem estat fent un esforç per apropar els nostres serveis i fer-los accessibles a la ciutadania sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest ha estat i és el nostre compromís en un marc ampli de treball per a la millora i el desenvolupament de la nostra ciutat.

Les cartes de servei que ara us presentem volen contribuir a mantenir, i allí on sigui possible augmentar, el nivell de qualitat dels serveis que us oferim. Del vostre nivell d’exigència i de col·laboració, en dependrà, sens dubte, la nostra voluntat de millora permanent.Què fem ?

La nostra feina consisteix a divulgar mitjançant l’edició i comunicació pública qualsevol treball referit a algun àmbit d’interès per al municipi de Girona.


Què oferim ?

 • Distribució de publicacions i material editat per l’Ajuntament.
 • Edició de publicacions sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona.
 • Col·laboració en l'edició de projectes de tercers.
 • Assessorament sobre el procés d'edició en diferents mitjans: llibre, CD, DVD, etc.
 • Informació sobre autoria i continguts de les publicacions editades per l'Ajuntament de Girona

A qui ens adrecem ?

Els serveis oferts s’adrecen a tota la ciutadania, és a dir, en els àmbits de la investigació, dels estudis universitaris, professorat i alumnes de centres educatius, professionals i ciutadania en general.


El nostre compromís

 1. L’avaluació i resposta de propostes de publicacions sobre qualsevol àmbit d’interès per al municipi de Girona es farà en el termini màxim de 3 mesos.
   
 2. L’edició de publicacions aprovades es farà en el termini màxim de 6 mesos des del lliurament dels continguts definitius.
   
 3. Les peticions de col·laboració en l’edició en projectes de tercers es respondran en el termini màxim de 30 dies.
   
 4. Les consultes sobre l’autoria i els continguts de les publicacions editades pel servei o sobre processos d’edició en diferents mitjans, es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies segons s’hagin adreçat mitjançant correu electrònic o postal, respectivament.
   
 5. La distribució de publicacions i material editat per l’Ajuntament s’efectuarà en el termini màxim de 30 dies a partir de la data de presentació pública.
   
 6. Les queixes i suggeriments presencials s’atendran en un termini de 8 minuts. Les queixes i suggeriments efectuats mitjançant correu electrònic o postal es respondran en un termini màxim de 3 i 15 dies respectivament.

Contacte

Com podeu accedir al servei

 L'accés al servei és lliure, amb cita prèvia.

Compliment dels compromisos

Proposta de publicació

L'avaluació i resposta de propostes de publicacions sobre qualsevol àmbit d’interès per al municipi de Girona es farà en el termini màxim de 3 mesos.

Periode Avaluacions i respostes fetes en menys de 3 mesos Total de propostes de publicacions rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2012   7 7 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011   7 7 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 1 1 100 Semàfor verd
2010   5 5 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   8 8 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
Edició de publicacions

L’edició de publicacions aprovades es farà en el termini màxim de 6 mesos des del lliurament dels continguts definitius.

Periode Publicacions editades dins termini Total de publicacions aprovades Grau d'acompliment Semàfor
2013  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012   9 9 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 1 1 100 Semàfor verd
2012  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   11 11 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010   12 12 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   8 8 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
Col·laboració en l'edició

Les peticions de col·laboració en l'edició en projectes de tercers es respondran en el termini màxim de 30 dies.

Periode Respostes dins termini Total de peticions de col·laboració Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012   3 3 100% Semàfor gris
2012  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010   10 10 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009   7 7 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
Consulta sobre publicacions

Les consultes sobre l’autoria i els continguts de les publicacions editades pel servei o sobre processos d’edició en diferents mitjans, es respondran en uns terminis màxims de 3 i 15 dies segons s’hagin adreçat mitjançant correu electrònic o postal, respectivament.

Periode Respostes per correu electrònic en un temps inferior a 3 dies Total de consultes rebudes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2012   11 11 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor gris
2012  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011   16 17 94% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 3 4 75% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010   19 19 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2009   19 22 86% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 7 10 70% Semàfor vermell
Periode Respostes per correu postal en un temps inferior a 15 dies Total de consultes rebudes per correu postal Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   4 4 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
Distribució de les publicacions

La distribució de publicacions i material editat per l'Ajuntament s'efectuarà en el termini màxim de 30 dies a partir de la data de presentació pública.

Periode Distribucions fetes dins termini Total de distribucions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2012   9 9 100% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   11 11 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010   12 12 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   7 7 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
Queixes i suggeriment

Les queixes i suggeriments presencials s’atendran en un termini de 8 minuts. Les queixes i suggeriments efectuats mitjançant correu electrònic o postal es respondran en un termini màxim de 3 i 15 dies respectivament.

Periode Queixes presencials ateses en menys de 8 minuts Total de queixes presencials Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu electrònic contestades dins termini Total de queixes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Periode Queixes per correu postal contestades dins termini Total de queixes per correu postal Grau d'acompliment Semàfor
2013 - 1r, 2n trimestre   - - - Semàfor gris
2012 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2011 - 1r, 2n, 3r i 4t trimestre   - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   - - - Semàfor gris
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010