Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:20:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Esports: instal·lacions i activitats

Presentació

L’esport és un dels factors més importants de projecció de la ciutat de Girona.

Girona disposa d’una xarxa d’equipaments esportius arreu de la ciutat. L’objectiu de la política esportiva municipal ha estat facilitar la pràctica esportiva al conjunt de la ciutadania, amb diferents equipaments i programes esportius. Donar suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives de la ciutat, promoure i facilitar la pràctica de l’activitat física i l’esport entre els ciutadans i ciutadanes de Girona amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població, i que alhora sigui un element d’integració i cohesió social, són algunes de les principals missions en matèria esportiva de l’Ajuntament de Girona. Aquest fet implica que sorgeixin noves demandes, tant pel que fa al tipus d’esport a practicar com a la qualitat de les instal·lacions i espais que els han d’acollir. Aquesta situació obliga a la millora permanent dels equipaments esportius i a atendre les noves demandes d’ús. Des del Servei Municipal d’Esports treballarem per consolidar aquest projecte esportiu juntament amb els ciutadans i ciutadanes de Girona. Fem ciutat... fem esport.Què fem ?

Treballem per posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes un conjunt d’activitats, d’instal·lacions i de programes per tal de promoure la pràctica esportiva, per garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport de tots els gironins i gironines com a element essencial de l’estat del benestar i de la cohesió social.


Què oferim ?

 • Una xarxa d’equipaments esportius municipals per atendre la demanda individual i la demanda de clubs i entitats esportives i donar suport als diferents àmbits de l’esport: professional, competició/federat, lleure, salut i escolar.
 • Una oferta variada d’activitats fisicoesportives i aquàtiques adreçada a les diferents franges d’edat que es porten a terme en instal·lacions centrals i en centres escolars.
 • La possibilitat d’ésser abonats/abonades a les piscines municipals que permet, l’ús de les piscines, gaudir d’avantatges en l’ús del frontó i les pistes de tennis i de descomptes, i prioritat en la inscripció a les activitats esportives organitzades pel Servei Municipal d’Esports.
 • Abonaments amb un preu més reduït per accedir a la piscina de Palau i a les piscines d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa.
 • Accés puntual a les instal·lacions esportives municipals mitjançant l’abonament del preu de l’entrada.

A qui ens adrecem ?

Als ciutadans i ciutadanes de Girona, clubs, entitats i associacions esportives, centres educatius i a la Universitat.


El nostre compromís

ACTIVITATS

 1. Difondre l’oferta anual (octubre-juny) de les activitats fisicoesportives dirigides abans de l’1 de setembre de cada any i fer la difusió de les activitats d’estiu abans de la primera setmana de maig.
 2. Fer una oferta d’activitats fisicoesportives de qualitat dutes a terme per monitors i monitores titulats adreçada a les diferents franges d’edat.
 3. Fer un seguiment de les activitats esportives municipals que es porten a terme en instal·lacions centrals i escolars, d’acord amb la metodologia i els objectius establerts en la programació.
 4. Analitzar la satisfacció dels nostres usuaris i usuàries i obtenir una puntuació mínima de 7,2 en les enquestes de satisfacció.
 5. Tenir actualitzada la web del Servei Municipal d’Esports (www.girona.cat/esports), amb informació de les diferents activitats, instal·lacions i serveis.

INSTAL·LACIONS

 1. Efectuar en les nostres instal·lacions les tasques de manteniment preventiu d’acord amb el pla de manteniment de la instal ·lació, per oferir-vos un nivell de pràctica i de confort adient. En cas de manteniment correctiu o d’emergència, ho resoldrem en un termini màxim de 24 hores.
 2. Elaborar i executar anualment un pla de millora de les diferents instal·lacions esportives municipals.
 3. Reservar per a ús de natació de lleure (ús lliure) un mínim de 3 carrers en les piscines de Palau i de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla.
 4. Netejar diàriament cadascuna de les instal·lacions esportives, amb desinfecció específica de vestidors i lavabos així com de les zones de bany de les piscines i mantenir els espais esportius amb les condicions de neteja adequades per a la pràctica esportiva.
 5. Garantir una bona qualitat de l’aigua de les piscines d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa vigent.
 6. Les queixes i suggeriments seran contestats en un temps màxim de 10 dies.

Ajudeu-nos a millorar

La vostra col·laboració és imprescindible per garantir un bon funcionament dels nostres serveis:

 • Comuniqueu-nos qualsevol anomalia que detecteu.
 • Respecteu les instal·lacions, feu-ne un ús correcte d’acord amb les normes d’ús.
 • Volem conèixer la vostra opinió: contesteu les enquestes que es passen en les activitats o en l’ús de les instal·lacions.
 • Aporteu els vostres suggeriments o queixes a través de la bústia de suggeriments/queixes de cada instal·lació, el web municipal www.girona.cat, o de forma presencial a qualsevol de les nostres instal·lacions.

Com podeu accedir al nostre servei?

SERVEI D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

Per poder participar en les activitats fisicoesportives dirigides cal formalitzar una preinscripció en els terminis establerts, un cop confirmada la inscripció a l’activitat sol·licitada, cal efectuar el pagament del preu corresponent.

SERVEI D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Entitats:

 • Les entitats que vulguin utilitzar de forma regular (temporada) les instal·lacions esportives han d’estar donades d’alta al registre municipal d’entitats i han de presentar la corresponent sol·licitud al registre general de l’Ajuntament durant el període establert per fer les sol·licituds d’ús a les instal·lacions esportives.
 • Per a usos puntuals s’ha de presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament amb un mínim d’un mes d’antelació de la data de celebració de l’activitat.

Abonats/abonades a les piscines municipals:

 • En el moment d’accés a les piscines, pistes de tennis i frontó han d’acreditar-se com a abonats/des a les piscines municipals. En cas que la instal·lació disposi de control d’accés informatitzat, s’introduirà el codi personal en els lectors biomètrics. Si la instal·lació no en té s’ha de presentar el carnet corresponent.

Usuaris i usuàries individuals (persones no abonades):

 • Mitjançat el pagament de l’entrada puntual o la taxa corresponent.

SERVEI D’ABONAT/ABONADA A LES PISCINES MUNICIPALS

Per fer-se abonat/abonada cal presentar les dades personals de les persones titulars i beneficiàries (noms i cognoms, data de naixement, adreça, correu electrònic, telèfon, DNI), el número de compte corrent per fer el càrrec del rebut de l’any següent i fer efectiu el pagament corresponent a la quota d’inscripció i a la part proporcional de la quota anual.

SERVEI D’ALTRES ABONAMENTS

Per obtenir el carnet d’abonat/abonada a la piscina de Palau, a les piscines d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa o a la sala de condicionament muscular de la piscina de Santa Eugènia – Can Gibert, cal adreçar-se a la mateixa instal·lació i aportar les dades personals i fer efectiva la taxa corresponent.

Contacte

Per internet www.girona.cat/esports/

 

 • PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA - FONTAJAU
  Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 - 17005 Girona
  Tel.972 226 136 
  Fax. 972 223 453
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari: de dilluns a diumenge de 8 a 23.30 h
   
 • COMPLEX ESPORTIU DE PALAU
  (Pavelló poliesportiu i piscina coberta)
  C/ Josep Aguilera i Martí, 2 - 17003 Girona
  Tel. 972 222 155
  Fax. 972 220 104 
  palau@ajgirona.cat
  Horari:
  De dilluns a divendres de 8 a 24 h
  Dissabtes de 9 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PALAU 2
  Pista d’hoquei i patinatge)
  C/ Josep Aguilera i Martí, 4 - 17003 Girona
  Tel. 972 222 155
  palau@ajgirona.cat
  Horari:
  De dilluns a divendres de 8 a 24 h
  Dissabtes de 9 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PISCINA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT DEL PLA
  C/ Taga, 9 - 17006 Girona
  Tel. 972 237 306 
  piscinacangibert@ajgirona.cat
  Horari:
  De dilluns a dijous de 7 a 21.50 h
  Divendres de 7 a 22.50 h
  Dissabtes de 9 a 19.50 h
  Diumenges de 9 a 13.50 h
  (els divendres, amb motiu de la Nit Jove, s’amplia l’horari fins a les 22.50 h
   
 • ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA
  Passeig de la Devesa, s/n - 17001 Girona
  Tel. 972 209 354
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari:
  Dimarts i dijous de 9 a 22 h
  Dilluns, dimecres i divendres de 13 a 22 h
  Dissabtes de 9 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANTA EUGÈNIA
  Passeig d’Olot, s/n - 17005 Girona
  Tel. 972 402 233 
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13 h i de 15 a 24 h
  Dimarts i dijous de 15 a 24 h
  Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-ROJA
  C/ Camp de la Plana, 1 - 17004 Girona
  Tel. 972 226 136
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari:
  De dimarts a divendres de 9 a 12 h i de 15 a 24 h
  Dilluns de 15 a 24 h
  Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE PONT MAJOR
  C/ Port Lligat, 5 - 17007 Girona
  Tel. 667 161 754 - 36 
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i de 15 a 24 h
  Dimarts i dijous de 15 a 24 h
  Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
  Diumenges de 9 a 14 h
   
 • PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU DE LA DEVESA
  Parc de la Devesa - 17001 Girona
  Tel. 972 209 354 
  fontajau@ajgirona.cat
  Horari:
  De dilluns a divendres de 10 a 20 h
  Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 19 h

Compliment dels compromisos

Grau de satisfacció de les persones usuàries

Analitzar la satisfacció dels nostres usuaris i usuàries i obtenir una puntuació mínima de 7,2 en les enquestes de satisfacció.

(*) La puntuació surt del promig de la valoració feta pels usuaris/es de les activitats d'estiu i de les piscines de la Devesa.

Periode Puntuació obtinguda Puntuació mínima desitjada Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 7,13 (*) 7,2 99% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 7,93 7,2 110% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 7,99 7,2 111% Semàfor verd
2010   26,83 28,8 93% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 7,1 7,2 99% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 6,07 7,2 84% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 6,3 7,2 88% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 7,36 7,2 102% Semàfor verd
2009   7,42 7,2 103% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 7,82 7,2 109% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 7,09 7,2 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 7,38 7,2 103% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 7,38 7,2 103% Semàfor verd
2008   7,5 7,2 104% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 7,5 7,2 104% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 7,5 7,2 104% Semàfor verd
Termini de resolució de les situacions de manteniment correctiu o d'emergència

Efectuar en les nostres instal·lacions les tasques de manteniment preventiu d'acord amb el pla de manteniment de la instal·lació, per oferir-vos un nivell de pràctica i de confort adient. En cas de manteniment correctiu o d'emergència, ho resoldrem en un termini màxim de 24 hores.

(*) Les dos actuacions correctives no realitzades en el termini de 24 hores corresponen a la reparació del sistema de calefacció de les instal·lacions esportives. Una s’ha realitzat abans de les 48 hores i l’altre abans de tres dies”

(**) La deshumectadora de la piscina municipal de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla es va espatllar el mes de setembre, actualment encara no funciona a ple rendiment. Així i tot s'han realitzat les actuacions oportunes per tal de garantir un ambient de confort en la sala de piscines.

Periode Situacions resoltes en menys de 24 h Total de situacions de manteniment correctiu o d'emergència Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 1 (**) 2 50% Semàfor vermell
2011  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 4 6 67% (*) Semàfor vermell
2010   1 1 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   16 19 84% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 4 5 80% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 9 11 82% Semàfor groc
Netejar diàriament les instal·lacions esportives

Netejar diàriament cadascuna de les instal·lacions esportives, amb desinfecció específica de vestidors i lavabos així com de les zones de bany de les piscines i mantenir els espais esportius amb les condicions de neteja adequades per a la pràctica esportiva.

(*) La puntuació surt del promig de la valoració feta pels usuaris/es de les activitats d'estiu i de les piscines de la Devesa.

Periode Valoració del nivell de neteja per part d'una empresa Puntuació mínima desitjada Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 7.37 (*) 7,2 102% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 7,21 7,2 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 7,81 7,2 108% Semàfor verd
2010   27,42 28,8 95% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 6,69 7,2 93% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 7 7,2 97% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 7 7,2 97% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 6,73 7,2 93% Semàfor verd
2009   6,78 7,2 94% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 6,73 7,2 93% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 6,76 7,2 94% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 6,81 7,2 95% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 6,81 7,2 95% Semàfor verd
2008   6,55 7,2 91% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 6,6 7,2 92% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 6,5 7,2 90% Semàfor verd
Garantir la bona qualitat de l'aigua de les piscines

Garantir una bona qualitat de l'aigua de les piscines d'acord amb els paràmetres establerts per la normativa vigent.

Periode Analítiques fetes amb resultats satisfactòris Total d'analítiques fetes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 99 103 96% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 68 72 94% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 74 76 97% Semàfor verd
2010   306 318 96% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 64 66 97% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 96 105 91% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 66 66 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 80 81 99% Semàfor verd
2009   326 332 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 63 63 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 93 96 97% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 100 101 99% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 70 72 97% Semàfor verd
2008   152 171 89% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 63 66 95% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 89 105 85% Semàfor groc
Termini de resposta de les queixes

Les queixes i suggeriments seran contestades en un temps màxim de 10 dies.

Periode Queixes contestades dins termini Total de queixes rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 11 13 85% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 11 12 92% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 9 11 82% Semàfor groc
2010   44 50 88% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 12 15 80% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 11 14 79% Semàfor groc
2009   39 49 80% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 7 9 78% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 12 16 75% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 7 11 63% Semàfor vermell
2008   15 26 58% Semàfor vermell
2008  4rt Trimestre 10 12 83% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 5 14 36% Semàfor vermell
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010