Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:20:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Biblioteques Municipals

Presentació

Les biblioteques municipals són equipaments culturals que es proposen apropar la cultura i la informació a tota la població. A les biblioteques hi podeu trobar una àmplia selecció de llibres, revistes, diaris, pel·lícules, música i CDROM. També hi trobareu equips informàtics per accedir a la informació que ens ofereix Internet, un munt d'activitats culturals i formatives per a tots els públics, i sobretot un equip de persones al vostre servei. La carta de serveis que us presentem pretén fer-vos arribar els nostres compromisos en la realització de la nostra tasca i la nostra voluntat de millorar-la contínuament, per tal d'assegurar que les nostres biblioteques esdevenen uns espais de referència en el projecte de garantir l'accés a la cultura a tots els ciutadans i ciutadanes.Què fem ?

La nostra feina consisteix a facilitar l’accés lliure i sense limitacions al coneixement, el pensament, la cultura i la informació.


Què oferim ?

 • Informació i resposta a peticions concretes d'informació.
 • Consulta a la sala de llibres, revistes, diaris i audiovisuals. 
 • Préstec de llibres, revistes, audiovisuals, tant del fons propi com de la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública. 
 • Fotocopiadora d'ús públic. 
 • Ordinadors amb programari bàsic, connexió a Internet i la possibilitat d'impressió de documents. 
 • Visites guiades per conèixer els serveis de la biblioteca. 
 • Informació a la persona usuària de la disponibilitat dels documents reservats o sol·licitats. 
 • Assessorament sobre l'ús de les tecnologies informàtiques. 
 • Zones diferenciades per als diferents usos i usuaris i usuàries (infants, adults). 
 • Programes d'activitats culturals (promoció de la lectura, xerrades) i formatives (cursos, tallers).

A qui ens adrecem ?

L'accés a la biblioteca i els seus serveis és lliure.

 • Per fer ús del servei de préstec cal disposar del carnet del Sistema de Lectura Pública.
 • Per fer ús d'Internet i ofimàtica cal donar-se d'alta al sistema Esp@is Internet.
 • Per a algunes activitats cal inscripció prèvia, que s'anuncia amb antelació.
 • En algun servei o activitat cal abonar una quota d'inscripció, que s'anuncia amb antelació.
 • Els i les menors de catorze anys han de tenir l'autorització paterna per fer ús del servei de préstec i dels ordinadors d'ús públic.

El nostre compromís

 • Responem a les demandes d'informació i coneixement en un termini màxim de 30 minuts si la informació es troba a la biblioteca o de 7 dies laborables si no es troba a la biblioteca o cal una recerca més complexa. 
 • Oferim informació mensual de les noves adquisicions de fons, a la mateixa biblioteca i a la web. 
 • Ens comprometem a adquirir qualsevol document sol·licitat per un usuari o usuària sempre que s'ajusti a la política de gestió del fons de la biblioteca. 
 • Quan els documents demanats no formin part del fons de la biblioteca i es trobin en altres biblioteques del Sistema de Lectura Pública que ofereixen préstec interbibliotecari els facilitem en un termini de temps no superior a 10 dies previ avís a la persona sol·licitant. 
 • Atenem per correu, telèfon o presencialment el 100 de les demandes de pròrroga d'un préstec (amb un màxim de tres pròrrogues per als llibres i d'una per a l'altre tipus de fons), sempre que una altra persona no n'hagi fet una reserva i el document estigui dins el termini de devolució. 
 • Oferim informació mensual a la web de les activitats organitzades, i per correu electrònic a les persones que ho sol·licitin. 
 • Oferim un màxim mensual de 15 sessions d'una hora per persona d'accés als ordinadors d'ús públic. 
 • Assegurem un temps d'espera no superior a 20 minuts per fer consultes ràpides per Internet (10 minuts de durada) sense demanda prèvia. 
 • Oferim un mínim de 8 hores setmanals d'assessorament informàtic per biblioteca. 
 • Les queixes i suggeriments són contestats en un temps no superior a 7 dies.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal d'agilitar i millorar el servei us demanem la vostra col·laboració. Per això cal que tingueu en compte el següent:

 • Respecta els altres usuaris i usuàries, el personal, el fons i els béns de la biblioteca.
 • Els infants menors de set anys només poden accedir a la biblioteca acompanyats d'una persona adulta que se'n responsabilitzi.
 • A la biblioteca col·labora perquè l'ambient sigui el més idoni per a la lectura, evita sorolls, corredisses, etc. (cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci).
 • Durant l'hora del conte i qualsevol altra activitat cal mantenir una actitud d'atenció i silenci.
 • Ajuda'ns a mantenir l'ordre a la biblioteca, si consultes algun document, deixa'l als carros o els llocs destinats a aquest ús. Recorda retornar els documents en els terminis establerts. Pots demanar prorrogar el préstec dels llibres, sempre que cap altre usuari o usuària l'hagi demanat.
 • Utilitza els formularis que trobaràs a les biblioteques o a la web per fer-nos arribar les teves propostes, queixes o suggeriments.

Contacte

Per Internet: www.bibliotequesgirona.org

 • BIBLIOTECA ERNEST LLUCH
  Barri de Palau
  Saragossa, 27
  17003 Girona
  Tel. 972 426 368 - Fax 972 426 391
  bibliolluch@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns i dimarts de 16 a 20.30 h
  Dimecres i dijous d'11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
  Divendres d'11 a 20.30 h
  Dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 19 h
   
 • BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE
  Barri de Santa Eugènia
  c. de Baix, 2
  17006 Girona
  Tel. 972 232 715 - Fax 972 401 316
  biblioallende@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns i dimarts de 16 a 20.30 h
  Dimecres, dijous i divendres d'11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
  Dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 19 h
   
 • BIBLIOTECA JUST M. CASERO
  Barri de Pont Major
  Pl. de l'Om, 1
  17007 Girona
  Tel. 972 211 370 - Fax 972 211 502
  bibliojcasero@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns i dimarts de 16 a 20.30 h
  Dimecres, dijous i divendres d'11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
  Dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 19 h
   
 • BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER
  Carretera de Taialà, s/n
  17007 Girona
  Tel. 972 213 315 - Fax 972 218 318
  biblioadroher@ajgirona.cat
  Horari:
  Dilluns i dimarts de 16 a 20 h
  Dimecres, dijous i divendres d'11 a 14 h i de 16 a 20 h
  Dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 19 h
   
 • PUNT DE LECTURA DE TORRE GIRONELLA
  Grup Torre Gironella, 102
  17004 Girona
  Tel. 972 003 356
  torregironella@gmail.com
  Horari:
  Dijous i divendres de 17 a 20 h

Compliment dels compromisos

Termini de resposta de les demandes d'informació disponible

Responem a les demandes d'informació i coneixement en un termini màxim de 30 minuts si la informació es troba a la biblioteca.

Periode Demandes ateses dins termini Total de demandes Grau d'acompliment Semàfor
2010   582 586 99% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 141 141 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 165 166 99% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 193 193 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 83 86 97% Semàfor verd
2009   922 926 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 203 203 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 164 168 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 264 264 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 291 291 100% Semàfor verd
2008   991 1014 98% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 330 330 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 225 225 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 221 243 91% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 215 216 100% Semàfor verd
Termini de resposta de les demandes d'informació no disponible

Respodre les demandes d'informació i coneixement en un termini màxim de 7 dies laborables si aquesta no es troba a la biblioteca o requereix una recerca més complexa.

Periode Demandes ateses dins termini Total de demandes Grau d'acompliment Semàfor
2010   38 38 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 5 5 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009   26 26 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 18 18 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008   19 19 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
Informació mensual de les noves adquisicions de fons

Oferir informació mensual a les noves adquisicions de fons, a la mateixa biblioteca o a la web.

Periode Guies editades Guies previstes Grau d'acompliment Semàfor
2010   73 73 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2009   79 80 99% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 22 22 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 19 20 95% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2008   49 48 102% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 19 19 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 9 8 113% Semàfor verd
Número d'adquisicions de documents sol·licitats

Adquirir qualsevol document sol·licitat per un usuari sempre que s'ajusti a la política de gestió dels fons de la biblioteca.

(*) Hi ha documents que s'han sol·licitat que no s'ajusten a la política de col·lecció i retard en el subministrament per part del distribuïdor

(**) Alguns documents sol·licitats no s'ajusten a la política de gestió del fons. En alguna ocasió encara no es disposa del document, malgrat que ja estigui demanat

 

Periode Documents adquirits Documents sol·licitats Grau d'acompliment Semàfor
2010  4rt Trimestre 39 44 89% Semàfor groc
2010   138 190 73% (**) Semàfor vermell
2010  3er Trimestre 32 43 74% Semàfor vermell
2010  2on Trimestre 34 55 62% Semàfor vermell
2010  1er Trimestre 33 48 69% (*) Semàfor vermell
2009   158 206 77% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 36 48 75% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 27 37 73% Semàfor vermell
2009  2on Trimestre 65 76 86% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 30 45 67% Semàfor vermell
2008   184 253 73% Semàfor vermell
2008  4rt Trimestre 51 71 72% Semàfor vermell
2008  3er Trimestre 38 62 61% Semàfor vermell
2008  2on Trimestre 56 73 77% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 39 47 83% Semàfor groc
Termini de préstecs interbibliotecaris

Quan els documents demandats no formin part del fons de la biblioteca i es trobin en altres del SLP que ofereixin préstec interbibliotecari els facilitem en un termini no superior a 10 dies previ avís al sol·licitant.

Periode Préstecs dins termini Total préstecs Grau d'acompliment Semàfor
2010   303 364 83% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 109 134 81% Semàfor groc
2010  3er Trimestre 45 48 94% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 77 101 76% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 72 81 89% Semàfor groc
2009   441 462 95% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 133 143 93% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 99 107 93% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 96 98 98% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 113 114 99% Semàfor verd
2008   429 464 92% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 190 193 98% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 52 52 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 118 143 83% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 69 76 91% Semàfor verd
Resposta de les sol·licituds de pròrroga d'un préstec

Atennem per correu, telèfon o presencialment el 100% de les demandes de pròrroga d'un préstec, sempre que un altra persona no n'hagi fet una reserva i el document estigui dins el termini de devolució.

Periode Demandes ateses Total de demandes Grau d'acompliment Semàfor
2010   231 231 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 66 66 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 52 52 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 70 70 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 43 43 100% Semàfor verd
2009   363 364 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 124 125 99% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 71 71 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 75 75 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 93 93 100% Semàfor verd
2008   257 260 99% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 95 95 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 46 49 94% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 79 79 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 37 37 100% Semàfor verd
Informació mensual de les activitats

Oferir informació mensual a la web de les activitats organitzades, i per correu electrònic a les persones que ho sol·licitin.

Periode Programes editats Previsió de programes Grau d'acompliment Semàfor
2010   39 39 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2009   32 35 91 Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 11 11 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 9 12 75 Semàfor groc
2008   41 41 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 9 9 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
Número de sessions d'accés als ordinadors d'ús públic

Oferim un màxim mensual de 15 sessions d'una hora per persona d'accés als ordinadors d'ús públic.

Periode Sessions disponibles Sessions previstes Grau d'acompliment Semàfor
2010   60 60 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009   60 60 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2008   150 150 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 60 60 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 60 60 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
Temps d'espera per a les consultes ràpides per internet

Assegurar un temps d'espera no superior a 20 minuts per fer consultes ràpides per Internet (10 minuts de durada) sense demanda prèvia.


(*) No s’ha acomplert satisfactòriament degut a incidències informàtiques no resoltes amb temps suficient

Periode Consultes dins termini Total de consultes Grau d'acompliment Semàfor
2010   160 167 96% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 13 20 65% (*) Semàfor vermell
2010  3er Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 89 89 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 45 45 100% Semàfor verd
2009   1.041 1.046 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 187 189 99% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 107 108 99% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 168 168 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 579 581 99% Semàfor verd
2008   4.127 4.128 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 1.262 1.262 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 783 783 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 1.128 1.128 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 954 955 100% Semàfor verd
Número de sessions d'assessorament informàtic

Oferir un mínim de 8 hores setmanals d'assessorament informàtic per biblioteca.

Periode Sessions disponibles Sessions previstes Grau d'acompliment Semàfor
2010   2.037,5 2.172 94% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 533 554 96% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 673,5 737 91% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 389 435 89% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 442 446 99% Semàfor verd
2009   1.484,5 1.513 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 410 420 98% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 364 371 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 405,5 417 97% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 305 305 100% Semàfor verd
2008   1.364 1.364 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 414 414 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 290 290 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 404 404 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 256 256 100% Semàfor verd
Resposta de les queixes

Contestar les queixes i suggeriments en un temps no superior a 7 dies.

Periode Respostes dins termini Total de respostes Grau d'acompliment Semàfor
2010   37 42 88% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 12 14 86% Semàfor groc
2010  3er Trimestre 9 11 82% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 13 13 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 3 4 75% Semàfor groc
2009   43 44 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 4 5 80% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 15 15 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2008   45 50 90% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 11 11 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 24 29 83% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010