Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:45:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Cementiris

Presentació

A l’Ajuntament de Girona presumim de ser un equip humà disposat a atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania. Persones al servei de les persones, amb la voluntat de facilitar al màxim els imprescindibles tràmits que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada.

Des de fa anys hem estat fent un esforç per apropar els nostres serveis i fer-los accessibles a la ciutadania sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest ha estat i és el nostre compromís en un marc ampli de treball per a la millora i el desenvolupament de la nostra ciutat.

Les cartes de servei que ara us presentem volen contribuir a mantenir, i allí on sigui possible augmentar, el nivell de qualitat dels serveis que us oferim. Del vostre nivell d’exigència i de col·laboració, en dependrà, sens dubte, la nostra voluntat de millora permanent.

 


Què fem ?

La nostra feina consisteix a acompanyar les famílies i donar-los servei per facilitar al màxim el procés funerari i agilitar els tràmits que se’n deriven amb un tracte eficient, cordial i respectuós.

Ajudeu-nos a millorar
Per tal millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:

 • Feu un bon ús de les instal·lacions.
 • Respecteu les sepultures alienes.
 • Utilitzeu adequadament els contenidors destinats a la recollida de residus, les papereres, les escales, els WC públics.
 • Feu un ús adequat de l’aigua de la font pública.
 • Respecteu les zones enjardinades.
 • Compliu l’horari de sortida del recinte.
 • Adreceu-vos al personal municipal per a la resolució de qualsevol problema i/o sol·licitud d’informació.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts (Oficina d’Atenció Ciutadana i www.girona.cat/avisos).

 


Què oferim ?

 • Concessió de títols de dret funerari sobre nínxols i altres sepultures.
 • Canvi de titular / transmissió del dret funerari.
 • Expedició de duplicats en cas de pèrdua, sostracció o deteriorament del títol original.
 • Trasllats de restes dins del mateix cementiri o a altres cementiris.
 • Diferents tipus de sepultura: nínxols, columbaris, hipogeus, angles.
 • Col·locació de làpides i elements decoratius.
 • Manteniment del recinte i de les sepultures.

A qui ens adrecem ?

A tota la població. A persones titulars de drets funeraris i llurs familiars.

Com podeu accedir al nostre servei?

L’accés a les instal·lacions és lliure i gratuït. Cada una de les prestacions requereix un determinat tipus de tramitació.
Per consultar els diferents procediments us podeu adreçar a la plana web www.girona.cat/mediambient/cementiris/php o als números de telèfon 872 082 000 / 972 202 335.


El nostre compromís

 

 1. Mantenir diàriament el recinte net. Treure, també, rams, corones i flors seques dels nínxols un cop per setmana, en funció del temps.
 2. Tenir cura de les zones de jardí segons la programació establerta, aplicar els tractaments necessaris amb criteris ecològics i renovar la flor dels parterres cada any.
 3. Concedir/autoritzar els títols de dret funerari en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.
 4. Fer els canvis de titularitat en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.
 5. Expedir duplicats en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.
 6. Traslladar restes dins el mateix cementiri en un termini no superior a 10 dies des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.
 7. Traslladar restes a un altre cementiri en un termini no superior a 1 mes des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits, a excepció del període comprès entre els mesos de juliol i setembre, en què els Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya no autoritzen trasllats de restes.
 8. Col·locar làpides i elements decoratius en un termini no superior a 10 dies des de la data de sol·licitud, amb excepció del període comprès entre el 15 d’octubre i el 3 de novembre, en què no es fan aquests treballs.
 9. Atendre amb diligència i sensibilitat els familiars i assistents a l’enterrament.
 10. Contestar les queixes i suggeriments en un termini no superior a 30 dies hàbils.

 

Contacte

CEMENTIRI MUNICIPAL DE GIRONA
Ctra. Sant Feliu, 15 - Tel. 972 226 788
Horari: De l’1 d’octubre al 15 d’abril de 9 a 18 h
Del 16 d’abril al 30 de setembre de 9 a 19 h

CEMENTIRI DE PALAU-SACOSTA
C. Església de Sant Miquel, 7

CEMENTIRI DE SANTA EUGÈNIA
C. Montnegre, 45

CEMENTIRI DE SANT DANIEL
Disseminat de Sant Daniel, 24
Horari: De l’1 d’octubre al 15 d’abril: dissabtes, diumenges i festius de 9 a 18 h
Del 16 d’abril al 30 de setembre: dissabtes, diumenges i festius de 9 a 19 h

CEMENTIRI NOU
Disseminat de Vila-roja, 6
Horari: De l’1 d’octubre al 15 d’abril: de dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.
Diumenges i festius de 9 a 13 h
Del 16 d’abril al 30 de setembre: de dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius de 9 a 13 h

Compliment dels compromisos

Concessió/autorització dels títols de dret funerari

Concedir/autoritzar els títols de dret funerari en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

Periode Títols concedits/autoritzats dens de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 32 32 100% Semàfor verd
Canvis de titularitat

Realitzar els canvis de titularitat en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

Periode Canvis de titularitat realitzats dins de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 39 42 93% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 18 18 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 48 48 100% Semàfor verd
Expedició de duplicats

Expedir duplicats en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

Periode Duplicats expedits dins de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
Trasllat de restes dins el mateix cementiri

Realitzar el trasllat de restes dins el mateix cementiri en un termini no superior a 10 dies des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

Periode Trasllats realitzats dins de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 45 45 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
Trasllat de restes a un altre cementiri

Realitzar el trasllat de restes a un altre cementiri en un termini no superior a 1 mes des de la data de sol·licitud si es compleixen els requisits, a excepció del període comprès els meso de juliol a setembre en què no s'autoritzen trasllats de restes pels Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Periode Trasllats realitzats dins de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
Col·locar làpides i elements decoratius

Col·locar làpides i elements decoratius en un termini no superior a 10 dies des de la data de sol·licitud, amb excepció del període comprès entre el 15 d'octubre i el 3 de novembre que no es realitzen aquests treballs.

Periode Làpides i elements decoratius col·locats dins de termini Sol·licituds rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 37 37 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 54 54 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 50 50 100% Semàfor verd
Queixes i suggeriments

Contestar les queixes i suggeriments en un termini no superior a 30 dies hàbils.

Periode Queixes i suggeriments contestats dins de termini Queixes i suggeriments Grau d'acompliment Semàfor
2011  3er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 10 10 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010