Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:34:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Escoles Bressol Municipal

Presentació

La xarxa d’escoles bressol de l’Ajuntament de Girona ofereix un context educatiu per als infants de la ciutat. El conjunt d’experiències educatives de cada escola promouen el desenvolupament, la socialització i l’aprenentatge de tots els nens i nenes, en un marc acollidor i integrador. La qualitat educativa de les escoles bressol està centrada a potenciar les capacitats de tots els infants.

El projecte educatiu de les escoles bressol municipals té uns eixos bàsics de treball: l’educació és una tasca conjunta de la família i de l’escola, la motivació i l’aprenentatge són indissociables, els valors s’aprenen a partir de la vida quotidiana i la convivència, la cohesió social es promou i es viu a partir de les xarxes de relacions i la cooperació amb l’entorn.Què fem ?

La nostra feina consisteix a educar, juntament amb les famílies, els nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, per ajudar-los en el seu desenvolupament.


Què oferim ?

Per als nens i nenes:

 • Projectes educatius amb criteris pedagògics comuns.
 • Atenció individualitzada.
 • Espais i materials adequats a les seves necessitats amb un ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
 • Suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
 • Convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les primeres relacions socials.
 • Servei de menjador.

Per a les famílies:

 • Informació i assessorament sobre temes relacionats amb l’educació dels nens i nenes.
 • Espai de relació amb altres famílies.
 • Possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

A qui ens adrecem ?

Infants de 4 mesos a 3 anys i les seves famílies.


El nostre compromís

 1. Mantenim l’escola oberta a les famílies:

  • Facilitem l’entrada esglaonada d’infants i flexibilitat horària durant el temps que duri l’adaptació al centre, acompanyats d’una persona adulta de referència.
  • Oferim aules obertes durant les hores d’entrada i sortida dels infants, per tal de poder traspassar la informació.
  • Obrim les escoles durant tot el curs a aquells familiars que vulguin veure què fan els infants i durant l’estona que acordin amb el personal educador.
  • Oferim un mínim de dues entrevistes amb les famílies.
  • Tenim un mínim de dues reunions anuals.
  • Donem informació mensual dels menús diaris.
  • Donem informació del que es fa a les escoles a través de cartelleres, fotografies...
 2. Oferim un horari complementari de 8 a 9 h i de 17 a 17.30 h.
   

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat, us demanem la vostra col·laboració en diferents aspectes:

 • Formalitzeu la preinscipció en el període establert.
 • Faciliteu, a l’OME, la documentació que es demana per poder formalitzar la matrícula.
 • Signeu els documents que l’escola demana:
  • Autorització de les excursions i sortides que organitza l’escola i abonament de les despeses corresponents. En cas de no deixar-hi anar l’infant, s’haurà de quedar a casa, ja que aquestes activitats entren dintre la programació pedagògica.
  • Dret d’imatge, per tal d’afavorir la tasca del centre de donar informació de les activitats que es porten a terme.
  • Autorització d’intervenció urgent, per poder actuar ràpidament en cas de necessitat.
  • Domiciliació dels rebuts a l’entitat bancària corresponent per tal de facilitar el cobrament del servei.
 • Durant el període d’adaptació:
  • Vetlleu perquè els infants vinguin amb regularitat el primer temps.
  • Recolliu-los amb puntualitat.
 • Informeu-vos diàriament amb el personal educador, per saber com ha passat la jornada el vostre fill/a.
 • Participeu en les activitats que l’escola proposa.
 • Aporteu propostes, idees i suggeriments a l’escola (activitats, materials, xerrades...).
 • Quedeu-vos les criatures a casa quan estan malaltes i porteu l’informe mèdic sempre que l’escola ho sol·liciti.
 • Aviseu el personal educador quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola bressol.
 • Pagueu les quotes corresponents. Si una família deixa d’abonar- les es donarà de baixa l’infant.

Com podeu accedir al nostre servei?

Tot el procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol es farà des de l'OME. Oficina Municipal d'Escolarització.

Aquest procés ve regulat per la normativa corresponent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que complementa la normativa aprovada per l’Ajuntament de Girona.

Es pot trobar tota la informació necessària a la plana web de les escoles bressol i/o de l’OME.

Contacte


Horari i calendari:
L’horari és de 9 del matí a 5 de la tarda. El calendari és de setembre a juny. El mes de juliol és optatiu.
Per Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, les escoles estaran tancades.

 

 • ESCOLA BRESSOL BALDUFA
  C/ Josep M. Prat, 12-14 - 17007 Girona
  Tel. 972 207 292
  baldufa@ajgirona.cat
   
 • ESCOLA BRESSOL CAVALL FORT
  C/ Pruner, 1 - 17004 Girona
  Tel. 972 208 047
  cavallfort@ajgirona.cat
   
 • ESCOLA BRESSOL EL PONT
  C/ Port Lligat, 9 - 17007 Girona
  Telèfon: 972 200 528
  elpont@ajgirona.cat
   
 • ESCOLA BRESSOL EL TREN
  C/ Empúries, 45 - 17006 Girona
  Tel. 972 236 228
  eltren@ajgirona.cat
   
 • ESCOLA BRESSOL GARBÍ
  C/ Joaquim Riera i Bertran, 20 - 17003 Girona
  Tel. 972 396 071 (provisional)
  garbi@ajgirona.cat

Compliment dels compromisos

Número d'entrevistes fetes amb les famílies

Oferim un mínim de dues entrevistes amb les famílies.

Periode Entrevistes fetes Total d'entrevistes ofertades Grau d'acompliment Semàfor
Curs 2008-2009   503 570 88% Semàfor groc
Curs 2007-2008   504 601 84% Semàfor groc
Número de reunions

Tenim un mínim de dues reunions anuals.

Periode Total de reunions fetes (totes les escoles) Total de reunios previstes (totes les escoles) Grau d'acompliment Semàfor
Curs 2008-2009   13 10 130% Semàfor verd
Curs 2007-2008   10 10 100% Semàfor verd
Termini de resposta de les queixes

Les queixes i suggeriments que es formulin a través d'instància via registre general es contestaran en un termini màxim de 15 dies hàbils, les que arribin via correu electrònic es respondran en un termini màxim de 6 dies.

Periode Queixes per registre d'entrada general contestades dins termini Total de queixes via registre d'entrada general Grau d'acompliment Semàfor
Curs 2008-2009   16 16 100% Semàfor verd
Curs 2007-2008   25 25 100% Semàfor verd
Periode Queixes per correu postal contestades dins termini Total de queixes per correu postal Grau d'acompliment Semàfor
Curs 2008-2009   7 7 100% Semàfor verd
Curs 2007-2008   4 4 100% Semàfor verd
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010