Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:14:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Registre d'interessos

Normes de Gestió del Registre d'’Interessos de l’'Ajuntament de Girona

Aquestes normes regulen el sistema de gestió i les instruccions per emplenar el registre d'’interessos de l'’Ajuntament de Girona en compliment del que disposa l'’article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d'’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

Registre d'interessos (béns i activitats)
Al Portal de Transparència

Models de documents1

  • Model A1
    Declaració de béns i drets patrimonials dels regidors i regidores de la corporació municipal
  • Model B1
    Declaració d'’incompatibilitats i d'’activitats que proporcionen ingressos econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal

1Aquests models es publicaran a la seu electrònica de l’ajuntament de Girona en compliment de l’article 11 punt 1 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010