Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 13:03:32

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Ordenances i reglaments

Per tal de poder visualitzar els documents en PDF necessiteu una eina com el lector pdf d'Adobe

 

BAN DE L'ALCALDE per la revetlla de Sant Joan, que regula l'encesa de focs a espais públics i la venda i ús de productes pirotècnics a la via pública.

CÒDI ÈTIC I DE BON GOVERN. Adhesió de l'Ajuntament de Girona al Codi de Bon Govern de la FEMP. Acord del Ple del 13 d'abril de 2015.

Esport

Gestió documental i arxius

Reglament de l'Arxiu Municipal de Girona (AMGi)
Aprovació definitiva:  09/02/1993
Publicació al BOP núm. 33 Data:  18/03/1993
Política Operativa sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals
Aprovada per la Junta de Govern Local:  13/12/2013
Política Operativa sobre la gestió de Vals de comanda digitals
Aprovada per la Junta de Govern Local:   30/05/2014
Modificada per la Junta de Govern Local:  20/06/2014

Orgànic i de participació

Reglament Orgànic Municipal (ROM)
(text refós) Útima modificació aprovada en Sessió plenària  25/02/2016
Publicació al BOP núm. 78  23/04/2012
Reglament del Consell Participatiu per a la Llengua
Aprovació definitiva:  13/12/2005
Publicació al BOP núm. 246 Data:  28/12/2005
Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona
Aprovat pel Ple  14/04/2014
Publicació al BOP núm. 113 Data:   13/06/2014
Estatuts del Consell Econòmic i Social de Girona
Aprovació definitiva:  10/11/2014
Publicació al BOP núm. 6760 Data:   28/11/2014
Reglament dels pressupostos participats dels barris de l'Ajuntament de Girona
Aprovació definitiva pel Ple   08/07/2013
Publicació al BOP núm. 142 Data:   24/07/2013
Reglament Municipal de les Polítiques d'Igualtat de Gènere
Aprovació pel Ple   11/04/2016
Publicació al BOP núm. 82 Data:   29/04/2016

Règim interior

Normes deontològiques de la Policia Municipal de Girona
Aprovació definitiva:  15/10/1991
Publicació al BOP núm. 141 Data:  09/11/1991
Reglament per a l'ús de la llengua catalana
Aprovació definitiva:  16/01/1996
Publicació al BOP núm. 26 Data:  17/02/1996
Ordenança reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Girona
Aprovació definitva:  31/03/2011
Publicació al BOP núm. 75 Data:  18/04/2011
Normes d'organització i funcionament del Registre Municipal de Parelles de Fet
Text refòs
Aprovació definitiva pel Ple:  01/04/2003
Modificació publicada al BOP núm. 231 Data:  03/12/2013
Manual d'ús del tràmit del padró
Aprovat per la Junta de Govern Local:   01/03/2013
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona
Aprovació pel Ple   14/09/2015
Publicació al BOP núm. 237 Data:   10/12/2015

Serveis d'abastament i subministres

Ordenança reguladora del mercat majorista de fruites i verdures
Aprovació definitiva:  19/07/1985
Publicació al BOP núm. 99 Data:  17/08/1985
Ordenança de galeries privades d'alimentació
Aprovació definitiva:  13/12/1993
Publicació al BOP núm. 115 Data:  15/09/1984
Ordenança municipal d'inspecció en matèria de disciplina de mercat i protecció als consumidors i usuaris
Aprovació definitiva:  11/07/1989
Publicació al BOP núm. 101 Data:  22/08/1985
Reglament de règim interior del mercat municipal d'abastaments
Aprovació definitiva:  11/07/1995
Publicació al BOP núm. 141 Data:  21/10/1995
Ordenança per a la venda no sedentària en mercats de marxants de Girona
Aprovació definitiva:  30/06/2016
Publicació BOP   25/05/2016
Reglament de fires i mercats al carrer de Girona
Aprovació definitiva:  12/02/2008
Publicació al BOP núm. 81 Data:  25/04/2008

Serveis de medi ambient i sanitat

Ordenança de gestió de residus municipals
(Text refós)
Aprovació definitiva:  18/11/2013
Publicació al BOP núm. 18 Data:  28/01/2014
Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells d'aire i equips de ventilació
Aprovació definitiva:  28/07/1992
Publicació al BOP núm. 105 Data:  24/08/1992
Informe
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Aprovació definitiva:  14/07/2009
Publicació al BOP núm. 144 Data:  29/07/2009
Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic de Girona
Aprovació definitiva:  08/11/2005
Publicació al BOP núm. 220 Data:  17/11/2005
BOP núm. 220
Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció
Aprovació definitiva:  10/02/1998
Publicació al BOP núm. 32 Data:  07/03/1998
Ordenança tècnico sanitària de desinfecció dels vehicles de transport
Aprovació definitiva:  22/01/1985
Publicació al BOP núm. 77 Data:  27/06/1985
Ordenança reguladora de la neteja pública
Aprovació definitiva:  24/01/2006
Publicació al BOP núm. 27 Data:  08/02/2006
BOP núm. 27
Reglament dels cementiris municipals
Aprovació definitiva:  10/10/1995
Publicació al BOP núm. 150 Data:  11/11/1995
Ordenança general sobre la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona
Aprovació definitiva:  10/02/1998
Publicació al BOP núm. 32 Data:  07/03/1998
Reglament de la Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic
Aprovació pel Ple:  08/10/2012
Publicació al BOP núm. 243 Data:  20/12/2012
BOP núm. 243
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona i del mapa de capacitat acústica
Aprovació definitiva pel Ple:  11/02/2013
Publicació al BOP núm. 38 Data:  22/02/2013

Serveis de protocol

Reglament de distincions
Aprovació definitiva:  14/03/1995
Publicació al BOP núm. 48 Data:  11/04/1995

Serveis d'urbanisme

Pla especial urbanístic regulador d'elements i serveis de radiocomunicació
Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme:  26/03/2003
Publicació del DOGC 3921 Data:  09/07/2003
Ordenances d'edificació. Text Refós i modificació de les ordenances d'edificació de Girona
Aprovació definitiva:  13/04/2015
Publicació: al BOP núm. 82 Data:  29/04/2015
Ordenances del Pla especial del Barri Vell
Aprovació definitiva per la Comissió Provincial d'Urbanisme  20/07/1983
Publicació al BOP núm.117  24/09/1983
Derogació de l'art. 27 de les Ordenances del Pla Especial de conservació i reforma interior del Barri Vell.
Pla general d'ordenació urbana de Girona
Aprovació definitiva:   28/02/2002
Publicació al DOGC núm. 3654 Data:  11/06/2002
Publicació íntegra del text: al DOGC núm 4618 Data:  21/04/2006
Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes al règim de comunicació
Aprovació definitiva pel Ple:   14/01/2013
Publicació al BOP núm. 16 Data:  23/01/2013

Serveis socials i cooperació

Via pública i Policia Municipal

Ordenança municipal de circulació
Publicació al BOP núm. 117 Data:  18/06/2013
Entra en vigor a partir del  08/07/2013
Ordenança de convivència ciutadana
Aprovació definitiva:  23/05/1996
Publicació al BOP núm. 120 Data:  27/08/1996
Reglament regulador dels serveis d'autotaxis de Girona
(Text Refós)
Aprovació definitiva:  12/04/1994
Publicació al BOP núm. 67 Data:  24/05/1994
Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries
Aprovació definitiva:  02/07/2002
Publicació al BOP núm. 144 Data:  29/07/2002
Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies
Aprovació definitiva:  23/07/1996
Publicació al BOP núm. 119 Data:  26/08/1996
Ordenança municipal reguladora de guals i entrades de vehicles
Aprovació definitiva:  23/12/2011
Publicació al BOP 247 Data:  29/12/2011
Reglament de la Taula de Mobilitat
Aprovació definitiva:   17/10/2011
Publicació al BOB núm. 248   30/12/2011
Normes de funcionament de la Taula de taxis
Aprovació per acord de JGL del dia 17-05-2013
Ordenança d'instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública
Aprovació definitiva pel Ple:   21/07/1982
Publicació al BOP núm. 35 Data:  17/03/1983
Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal
Aprovat pel Ple:  14/12/2015
Publicació al BOP núm. 43 Data:  03/03/2016
 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010