Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 13:58:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al servei de teleassistència

Sol·licitud d'alta al servei de teleassistència

És un servei preventiu i assistencial, pensat per atendre situacions de soledat i per garantir una reacció ràpida i eficaç davant d'emergències socials i sanitàries. Mitjançant un petit dispositiu que la persona usuària del servei porta damunt, i a través de la línia telefònica, pot posar-se en contacte 24 hores al dia i 365 dies a l'any, amb una centraleta que atén les seves necessitats.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Persones majors de 65 anys

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Persones majors de 65 anys que, a conseqüència de l'edat, no es poden valer per elles mateixes però que encara resideixen a casa seva.
Tindran prioritat les sol·licituds presentades per a persones que tinguin 85 anys.


Documentació que cal aportar:
Alta al servei de teleassistència:
- Justificant d'ingressos de la unitat familiar
- Informe mèdic i de tractaments, actualitzat
- Llibre de família
- Document identificatiu de la persona interessada

Observacions:
Un cop formalitzada la sol·licitud el departament de Serveis Socials es posarà en contacte amb vosaltres per tal de concertar una visita al vostre domicili per fer una valoració.
En cas que sigui favorable es notificarà a l'empresa que instal·li el servei.
Un cop el sistema estigui en funcionament, l'Ajuntament, mitjançant domiciliació bancària, us trasmetrà els rebuts corresponents al servei.
Cal que al domicili on resideixi la persona sol·licitant hi hagi línia telefònica.

Més informació
Ordenances fiscals
Gent gran i persones dependents

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010