Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 15:57:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de residus

Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de residus

Es pot tenir una reducció del rebut d'escombraries comercials si s'acredita que s'han lliurat els residus que es generen a un gestor autoritzat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada o el seu representant.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de:
- Instància específica
- Fotocòpia del darrer rebut de la companyia d'aigües
- Certificat de les pensions de l'any en curs que rep la unitat de convivència (persones amb pocs recursos)
- Factures acreditatives de la prestació del servei durant tot l'any (comercials)
- Contracte de la prestació del servei gestió de residus o certificat de l'empresa de residus (comercials)
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària

Observacions:
Es pot renovar la reducció del rebut d'escombraries comercials anualment si s'acredita que s'han lliurat els residus que es generen a un gestor autoritzat.
El mes de gener de cada any s'hauran de presentar les factures de l'any anterior per renovar la reducció del rebut d'escombraries.
- En cas de renovació de la taxa quan es tracta de comerciants, cal presentar les factures acreditatives de la prestació del servei durant tot l'any.

Legislació
Ordenança municipal de gestió de residus.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010