Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 09:24:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça

Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça

Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals, la taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost:
Fins a 6000 EUR. 117,30 EUR
De 6000 a 10000 EUR. 187,90 EUR
De 10000 a 35000 EUR. 219,20 EUR
De 35000 a 50000 EUR. 313,15 EUR
Més de 50000 EUR. 501,15 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Pressupost
- Documentació tècnica

Legislació
Art. 62.5 i 62.6 de les Ordenances d'edificació.
Art. 85 del reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
Ordenances fiscals.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010