Ajuntament de Girona

dissabte 23 de juliol 2016, 18:53:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça

Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça

Sol·licitud de modificació de la llicència i del pressupost de l'obra a l'alça.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016, la taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost:
Fins a 6000 EUR. 109,10 EUR
De 6000 a 10000 EUR. 181,70 EUR
De 10000 a 35000 EUR. 211,95 EUR
De 35000 a 50000 EUR. 302,80 EUR
Més de 50000 EUR. 484,55 EUR

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de taxa/preu públic municipal.
- Pressupost.
- Justificació tècnica de la comunicació.

Legislació
Art. 62.5 i 62.6 de les Ordenances d'edificació.
Art. 85 del reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
Ordenances fiscals.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010