Ajuntament de Girona

divendres 1 de juliol 2016, 11:45:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de la llicència d'obres

Sol·licitud de modificació de la llicència d'obres

Sol·licitud de canvi de titular de la llicència d'obres, modificació de la llicència sense modificació de pressupost o amb modificació de pressupost a la baixa, també


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Per la modificació de la llicència sense modificació de pressupost o modificació de pressupost a la baixa: 109,10 EUR.

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de taxa/preu públic municipal.
- Justificació tècnica de la comunicació.
- Pressupost en el cas que la modificació de pressupost sigui a la baixa.

Legislació
Art. 62.5 i 62.6 de les Ordenances d'edificació.
Art. 85 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
Ordenances fiscals.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010