Ajuntament de Girona

dimecres 27 de juliol 2016, 03:08:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud per conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports, de caravanes, i d'altres que ho requereixin a través del nucli urbà.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.
- Presencialment a la Policia Municipal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
- Per vehicle: 55,30 EUR.
- En cas que per les característiques del vehicle de transports especials es requerissin més efectius dels ordinaris la
tarifa serà, per vehicle: 110,80 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització especial de circulació:
- Instància específica
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Croquis del vehicle amb la càrrega indivisible
- Autorització de transport especial (si s'escau)
- TARGETA DE TRANSPORT PÚBLIC / PRIVAT / LLIC. COMUNITÀRIA

Observacions:
- Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies de la data de l'autorització.
- Les autoritzacions genèriques o sense itinerari són totes aquelles que no sobrepassin qualsevol dels següents límits de masses i dimensions:
Longitud < o igual 25 m.
Amplada > o igual 3,50 metres
Alçada < o igual a 4 metres
M.M.A < o igual a 60 TM
Càrrega per eix, inferior o igual establerta en el RGV per a cada tipus de vehicle. Les autoritzacions amb itinerari son totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.
- En el supòsit que la documentació sol·licitada estigui en vigor i ja es trobi en qualsevol dels òrgans de tramitació de l'Ajuntament de Girona, no caldrà tornar-la a presentar.
- En les sol·licituds d'autorització genèriques o sense itinerari s'admetrà una matrícula del vehicle de motor i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre de eixos).
En les sol·licituds d'autorització amb itinerari s'admetrà un màxim de 10 matrícules dels vehicles de motor de les mateixes característiques i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre d'eixos).
- S'autoritza la circulació de recol·lectores amb autorització especial de circulació sense itinerari fins a una longitud de 18,75 metres quan superant la longitud de 15 metres porten enganxat un remolc i circulen formant un tren de carretera. De la mateixa manera si es tractés d'un vehicle a motor de 2 eixos i semiremolc de 2 eixos i la M.M.A. autoritzada segons l'Annex IX del RGV és de 36 TM. Les autoritzacions amb itinerari son totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010