Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:01:25

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Declaració d'enderroc i/o canvi d'ús

Declaració d'enderroc i/o canvi d'ús

S'ha de declarar la modificació de dades cadastrals per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o per demolició o enderrocament.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Declaració d'enderroc i/o canvi d'ús:
- Model 902 (nova construcció, ampliació, reforma, rehabilitació de béns immobles)
- Model 903 (agregació, agrupació, segregació, aliniació de béns immobles)
- Model 904 (canvi de cultiu, canvi d'ús, demolició o enderroc de béns immobles)

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 1 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010