Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 13:04:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de canvi de dades fiscals

Comunicat de canvi de dades fiscals

Comunicat de modificació de dades personals amb finalitats fiscals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Comunicat de canvi de dades fiscals:
- Instància específica

Observacions:
- El domicili fiscal no sempre coincideix amb la residència habitual d'una persona.
- La rectificació de les dades fiscals té efectes sobre tots els tributs.
El canvi també és pot realitzar enviant un fax a Gestió Tributària (972 419 097) o a través del correu electrònic: gestio@ajgirona.cat, en aquests casos s'ha d'adjuntar la fotocòpia o escanejat del document identificatiu de la persona interessada.

Legislació
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributàriahttp://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/l58_2003lgt.pdf
- Ordenances fiscals vigents.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010