Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 14:57:38

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud/autorització d'ús d'equipaments municipals

Sol·licitud/autorització d'ús d'equipaments municipals

L'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania diferents espais amb la voluntat de fomentar la participació d'entitats i organitzacions sense ànim de lucre i de tota la ciutadania en el desenvolupament de la ciutat i en el desplegament de programes, serveis i activitats que la fan possible.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
La utilització dels espais està subjecta al pagament de taxes municipals.
Cal consultar l'ordenança de taxes municipals per conèixer l'import i les possibles bonificacions i/o exempcions que es poden aplicar.


Documentació que cal aportar:
- Instància específica per sol·licitar l'ús d'equipaments municipals.

Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.
Les sol·licituds d'espais per a activitats puntuals (d'1 a 3 dies), caldrà presentar-les amb un mínim de 15 dies d'antelació. Si es tracta d'activitats de durada més llarga, la sol·licitud es presentarà amb 30 dies d'antelació.
Si es tracta d'una activitat oberta al públic, l'Ajuntament en farà difusió.
En alguns casos caldrà l'autorització prèvia de l'administració competent.
Espais que es poden utilitzar:
- L'Estació. Espai Jove
- Espai Marfà
- Edifici Fòrum
- Centres Cívics Municipals
- Centre Cultural la Mercè
- Teatre Municipal
- Saló de descans del Teatre Municipal
- Sala polivalent de la Biblioteca Antònia Adroher
- Sala polivalent de la Biblioteca Just M. Casero
- Pati-claustre del Museu d'Història de la Ciutat
- Carbonera del Museu d'Història de la Ciutat
- Cisterna del Museu d'Història de la Ciutat
- Taller de gravat del Centre Cultural la Mercè
- Taller de creació plàstica del Centre Cívic de Pedret
- Aules del Servei Municipal d'Ocupació
- Pavelló Municipal Girona-Fontajau
- Sala d'escalfament del Pavelló de Fontajau
- Gimnàs del Pavelló de Fontajau
- Sala de reunions/aula del Pavelló de Fontajau
- Pavelló municipal Palau 2
- Complex esportiu Palau pavelló i piscina coberta
- Piscina coberta de Palau
- Piscina de Santa Eugènia/Can Gibert del Pla
- Pavelló de Santa Eugènia
- Pavelló de Vila-roja
- Camp principal Fèlix Farró
- Camp auxiliar Fèlix Farró
- Instal·lacions dels col·legis públics d'educació infantil i primària, fora de l'horari escolar.

Els interessats en sol·licitar un espai de L'Estació Espai Jove o Els Químics Espai Jove, s'hauria d'especificar si són:
- Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'Ajuntament que implica cessió d'espais
- Entitats sense afany de lucre inscrites al registre d�entitats municipals (REM)
- Institucions públiques i organismes de caràcter públic
- Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM
- Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
- Ús per a docència i recerca taxes per la presa d'imatges a l'interior dels equipamentsCompliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010