Ajuntament de Girona

dissabte 23 de juliol 2016, 11:09:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de devolució d'avals i fiances

Sol·licitud de devolució d'avals i fiances

Petició perquè es retorni una fiança o un aval dipositat a la Tresoreria de l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de devolució d'avals i fiances:
- Instància específica per sol·licitar la devolució de l'aval bancari.

Observacions:
Un cop dictada la resolució i notificada, la devolució s'efectua, mitjançant xec bancari, a la Tresoreria Municipal. Caldrà aportar:
- Justificant d'ingrés
- DNI de la persona interessada
- En el cas d'entitats:
- DNI del/la representant
- Poders notarials
Beneficis:
- Utilitzar la targeta a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular.
- Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o persones vianants.
- Utilitzar la targeta a totes els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
- Gaudir de beneficis específics que cada municipi hagi establert a les seves ordenances municipals.

Legislació
Segons de quin tema es tracti:
- Legislació de contractació
- Legislació urbanística
- Legislació tributària

Termini resolució
2 mesos en funció de l'informe previ

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010