Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 23:38:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat conforme no es tenen deutes amb l'Ajuntament

Sol·licitud de certificat conforme no es tenen deutes amb l'Ajuntament

Petició del document que certifiqui que s'està al corrent de pagament amb l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 1,40 EUR.

Observacions:
Quan el certificat està fet, es recull a l'Oficina Municipal de Recaptació i es paga la taxa.

Legislació
- Art. 34 Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
- Art. 5.5 Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per al estudi, anàlisi i expedició de documents.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010