Ajuntament de Girona

divendres 18 de gener 2019, 18:48:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de recàrrega de vehicles elèctrics

Sol·licitud de recàrrega de vehicles elèctrics

L'Ajuntament de Girona ofereix 3 estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics a la via pública perquè en facin ús la ciutadania i les empreses que ho necessitin.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Per accedir a l'estació de recàrrega caldrà utilitzar una targeta RFID expedida per l'Ajuntament de Girona o per l'Ajuntament de Barcelona/LIVE.
La recàrrega és gratuïta.
La targeta de persona usuària del vehicle elèctric la tramitarà i la lliurarà el Servei de Mobilitat de l�Ajuntament de Girona.
Caldrà omplir el formulari d'alta i lliurar la documentació. La persona usuària rebrà, al mateix moment, la targeta de recàrrega.

Documentació que cal aportar:
- Formulari d'alta del servei
- DNI, NIE o passaport de la persona titular
- Permís de circulació del vehicle associat a la targeta
- Fitxa tècnica del vehicle

Observacions:
Ubicació i tipus de recàrrega:
- ESTACIÓ 1: Plaça de Catalunya:
L'estació permet dues connexions en paral·lel amb una potència màxima de 3,6 kW cadascuna (230 V i 16 A). Una connexió és amb connector Mennekes i l'altra amb connector Shucko.
Al considerar-se una càrrega lenta, no hi ha temps màxim d'estacionament, sempre que s'estigui carregant el vehicle.
L'estació es pot fer servir per a cotxes i per a motos.
- ESTACIÓ 2: Interior de l'aparcament situat al carrer de Josep Tharrats i Vidal, núm. 2:
L'estació permet una connexió amb els següents connectors: 50 kW CCS - 50 kW CHAdeMO - 43 kW AC Mennekes. Al considerar-se una càrrega ràpida, el temps màxim d'estacionament i càrrega és de 30 minuts. A l'estació hi ha una segona plaça destinada a un vehicle elèctric que estigui a l'espera de la recàrrega.
- ESTACIÓ 3: Interior de l'aparcament situat al carrer del Riu Cardener, núm. 32, amb intersecció a l'avinguda de Lluís Pericot.
L'estació permet una connexió amb els següents connectors: 50 kW CCS - 50 kW CHAdeMO - 43 kW AC Mennekes. Al considerar-se una càrrega ràpida, el temps màxim d'estacionament i càrrega és de 30 minuts. A l'estació hi ha una segona plaça destinada a un vehicle elèctric que està a l'espera de recarregar.
Els vehicles elèctrics gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota tributària de les places de zona verda i de blava.
Els titulars dels vehicles elèctrics hauran de presentar la fitxa tècnica i el permís de circulació del vehicle a l'ajuntament per la seva identificació.
Els conductors de vehicles elèctrics hauran d'introduir la matrícula del vehicle a les màquines expenedores o aplicació smartphone en el moment d'obtenir el comprovant horari.
Les matrícules dels vehicles elèctrics que tributin a la ciutat de Girona constaran en una base de dades que el sistema informàtic de les màquines expenedores i aplicació de pagament per smartphone consultaran a l'hora d'emetre els comprovants horaris de les zones amb preferència de residents.
Aquelles persones propietàries d'un vehicle elèctric que no tributin a Girona poden sol·licitar l'alta a la base de dades als efectes de beneficiar-se de la bonificació prevista en aquesta ordenança.

Més informació
Vehicle elèctric a la ciutat de Girona

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010