Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 02:04:09

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de recuperació d'animals perduts

Sol·licitud de recuperació d'animals perduts

Els serveis municipals recullen l'animal i avisen al propietari per tal que vagi a recuperar-lo.


Obtenir instància

On adreçar-se:
REGIDORIA DELEGADA DE SOSTENIBILITAT
972 419 004
Ext 1004

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada

Com fer-ho:
- Presencialment al departament de Sostenibilitat.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
- Acollida al centre cada gos i dia: 15,40 EUR. ( Els dos primers dies es fa l'exempció del cost per a tothom que estigui al corrent de pagamanet de la taxa de tinença).
- Estada al centre cada gos i dia amb vigilància veterinària: 36,70 EUR.

Documentació que cal aportar:
- Cartilla sanitària de l'animal
- Documentació d'identificació de l'animal

Observacions:
Els animals de companyia que no van acompanyats per cap persona però tenen identificació, es consideren perduts.
En el departament de Sostenibilitat se li farà un document de pagament de la taxa que s'haurà de liquidar a l'oficina municipal de Recaptació.
Un cop fet el pagament podrà recollir l'animal al centre municipal d'Acollida i mostrar el document acreditatiu del pagament de la taxa.
Disposa d'un termini de 20 dies per sol·licitar la recuperació, passats els quals es pot considerar abandonat i procedir a la seva cessió o adopció.
Donada l'obligació de la inscripció censal i de la identificació dels animals de companyia, l'Ajuntament podrà considerar animals abandonats i imposar sancions si cal als propietaris d'animals que no portin la placa, que no estiguin censats i que no disposin d'identificació.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per Acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2009.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecció d'animals.


Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010