Ajuntament de Girona

dissabte 24 de setembre 2022, 19:35:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida

Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida

Els serveis municipals recullen l'animal i avisen a la persona propietària per tal que vagi a recuperar-lo.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida:
- Document d'identificació de l'animal expedit per un/a veterinari/a
- Cartilla sanitària veterinària
Especificacions de la documentació a aportar:
En cas que les persones propietàries no tinguin l'animal censat, caldria que adjuntessin:
- Cartilla veterinària o algun document de compra per acreditar formalment la propietat.

Observacions:
Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït d'identificació del seu origen o de la persona que nés propietària o posseïdora.
S'avisarà a la persona propietària o posseïdora i se li haurà de comunicar que té un termini de vint dies per recuperar l'animal des de la notificació i abonar prèviament totes les despeses originades i taxes corresponents, independentment de les sancions pertinents que li puguin ser aplicables. Així mateix cal comunicar que transcorregut aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa se'n promourà la cessió o l'adopció.

Legislació
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya
- Ordenances fiscals

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Tinença d'animals

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010