Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 07:48:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d'aire comprimit, d'airsoft i paintball.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 15,45 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'aturització o renovació de targetes d'aire comprimit:
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia de la factura de compra de l'arma
- TARGETA D'ARMES OMPLERTA ( LLIURADA A L'ARMERIA, COLOR GROC)
- TARGETA BLANCA DE L'AJUNTAMENT I GUÀRDIA CIVIL (LLIURADA A L'ARMERIA)
- Certificat mèdic oficial
- Consentiment del pare, mare o tutor/a

Observacions:
TARGETA D'ARMES D'AIRE COMPRIMIT:
- Targeta d'armes tipus A: carrabines i pistoles de tir semiautomàtic, i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa de 5 anys. Es poden tenir fins a 6 armes.
- Targeta d'armes tipus B: carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa permanent. Es poden tenir un número il·limitat d'armes.
TARGETES D'ARMES AIRSOFT I PAINTBALL:
- Targeta d'armes tipus A: Armes d'airsoft/paintball que poden disparar més d'un cop seguit sense necessitat de carregar l'arma. Validesa 5 anys.
- Targeta d'armes tipus B: Armes d'airsoft/paintball que només poden disparar un tret . Validesa permanent.

Els documents per sol·licitar la targeta d'armes airsoft i paintball, seràn els mateixos que per la targeta d'aire comprimit, però no caldrà que portin cap certificat mèdic oficial i en el cas que no disposin de la factura de la compra de l'arma, poden aportar el número de sèrie.

La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Girona.

Legislació
- Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010